CSG Liudger Waskemeer staat bekend als een kleinschalige, betrokken en gezellige school. Een school waar iedereen je kent en waar je gezien wordt. In Waskemeer hebben we aandacht voor jou. Samen met jou willen we graag het beste uit jou halen. Daar hebben we onze (brug)klassen ook op ingericht. Je komt in een klas die aansluit bij jouw niveau.   

  • TYPISCH WASKEMEER

Taalryk onderwijs

Volg je bij ons de havo of het vwo? Dan krijg je in klas 1 t/m 3 les in meerdere talen. Je krijgt les in het Engels, Nederlands en Fries. 

KWT-uren

Iedere week staan er 2 uren per dag keuzewerktijd op het rooster. Wat je tijdens deze uren gaat doen, bepaal je samen met je coach. Je kunt deze uren inzetten voor extra vakken, hulp of huiswerk.

Flexibele examinering

Bijna al onze leerlingen doen examen in 7 vakken in plaats van 6. Ook kun je ervoor kiezen om al in jaar 3 van de theoretische leerweg examen te doen in één of meer vakken. 

  • CHECK DIT!

titel

text

Meer Stories
  • Praktische Informatie

  • Vinden je ouders vast handig.

Wil jij kennismaken met onze school? Kijk dan voor een overzicht van de voorlichtingsactiviteiten en aanmelden op www.csgliudger.nl/voorlichting

Bij ons op school sta je er niet alleen voor, we doen het samen! We vinden het belangrijk dat jij je weg vindt en voldoende aandacht krijgt. Meer weten? Kijk op de pagina Begeleiding

Aanmelden kan via ons digitale aanmeldportaal. Voor het schooljaar 2024-2025 is dit mogelijk in de periode van 18 maart tot 1 april 2024. Kijk voor meer informatie op www.csgliudger.nl/aanmelden

Wat zijn de lestijden en hoe ziet het rooster eruit? Kijk op de pagina Onderwijsplanning

Wanneer begint de vakantie? Hoe meld je je ziek of vraag je verlof aan? Je leest het op de pagina Ziekte, verlof en verzuim

Wil je meer informatie over de schoolkosten? Kijk dan op de pagina schoolkosten.

Als school zijn we verplicht om allerlei documenten via de website beschikbaar te stellen. Van onze jaarverslagen, schoolgidsen, statuten, protocollen, reglementen, publicaties tot beleidsnotities en documenten. Ben je op zoek naar een specifiek document? Kijk dan op de pagina documenten en downloads. 

Op deze pagina staan de Programma’s van Toetsing en Afsluiting en de Examenreglementen voor 3 & 4 vmbo van CSG Liudger Waskemeer.

Contactgegevens

Vragen? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens. 

0516 421 681

waskemeer@csgliudger.nl

Waskemeer

HAVO

Heb je een havo- of vwo-advies dan kun je de hele onderbouw (leerjaar 1 t/m 3) op CSG Liudger Waskemeer volgen. Je komt in een combinatieklas havo/vwo waar je het basisprogramma voor havo en verrijkingsstof voor vwo krijgt. De bovenbouw van de havo en het vwo kun je o.a. vervolgen op CSG Liudger Raai, onze school voor havo, atheneum en gymnasium in Drachten. 

De eerste twee jaren krijg je bij ons les in meerdere talen. De vakken lichamelijke opvoeding (physical education), godsdienst (religious education), Technologie & Toepassing en modules van geschiedenis (history) worden in het Engels gegeven het vak muziek (musyk) in het Frysk. Zo leer je actief de wereldtaal Engels te gebruiken en dat komt je in de toekomst goed van pas. 

Waskemeer

Vmbo

Kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg

Heb je een advies voor vmbo-kader of voor de theoretische leerweg met extra ondersteuning? Dan zit je goed in Waskemeer! Je krijgt het basisprogramma voor de kader beroepsgerichte leerweg met extra wiskunde en Nederlands en verrijkingsstof voor de theoretische leerweg. De eerste twee jaren zit je in een gecombineerde klas. Je maakt de kaderberoepsgerichte leerweg af op bijvoorbeeld CSG Liudger Splitting in Drachten (onze school voor vmbo, mavo en mavo-havo) of je rondt de theoretische leerweg af in Waskemeer.  

Heb je een advies voor de theoretische leerweg, dan kom je op CSG Liudger Waskemeer in een klas theoretische leerweg/havo. Deze klas is ook geschikt voor leerlingen met het advies voor de havo met extra ondersteuning. Je krijgt het basisprogramma voor de theoretische leerweg en verrijkingsstof voor havo. Ook in het tweede jaar zit je in een combinatieklas.

Je maakt de theoretische leerweg af in Waskemeer of je kiest voor de havo-/vwo-klas en stroomt na het derde jaar door naar de havo of het vwo op bijvoorbeeld CSG Liudger Raai, onze school voor havo, atheneum en gymnasium in Drachten. 

Volg je de theoretische leerweg dan krijg je in de eerste twee leerjaren ook het vak Technologie & Toepassing. Bij dit vak maak je op een creatieve en onderzoekende manier kennis met de wereld van techniek en wetenschap. Wil je later graag iets doen in de richting van wetenschap en techniek? Dan kun je na het tweede jaar Technologie & Toepassing volgen als extra examenvak.

De eerste twee jaren krijg je bij ons les in meerdere talen. De vakken lichamelijke opvoeding (physical education), godsdienst (religious education), Technologie & Toepassing en modules van geschiedenis (history) worden in het Engels gegevenen het vak muziek (musyk) in het Frysk. Zo leer je actief de wereldtaal Engels te gebruiken en dat komt je in de toekomst goed van pas. 

Waskemeer

Vwo

Heb je een havo- of vwo-advies, dan kun je bij ons de eerste drie leerjaren volgen. Na leerjaar 3 kun je een drempelloze overstap maken naar onder meer CSG Liudger Raai, onze school voor havo, atheneum en gymnasium in Drachten. Vwo-leerlingen volgen in leerjaar 3 de lessen in een combinatieklas met havo 3. Je krijgt voor de zeven hoofdvakken het programma dat gelijk is aan het vwo-aanbod op CSG Liudger Raai.

De eerste twee jaren krijg je bij ons les in meerdere talen. De vakken lichamelijke opvoeding (physical education), godsdienst (religious education), Technologie & Toepassing en modules van geschiedenis (history) worden in het Engels gegeven het vak muziek (musyk) in het Frysk. Zo leer je actief de wereldtaal Engels te gebruiken en dat komt je in de toekomst goed van pas.