Kwaliteit en veiligheid​

Op al onze scholen werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteit maken we samen. Een goede sfeer, zorg en aandacht voor leerlingen vormen hierbij de basis.

Kwaliteit en veiligheid

Onze scholen streven jaarlijks naar goede opbrengsten. De ambities staan in het schoolplan, denk bijvoorbeeld aan de doorstroming van leerlingen naar een volgend leerjaar en het streven naar goede examenresultaten. Wij hechten veel waarde aan de mening van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers over het onderwijs op onze school en om die reden voeren we tevredenheidsonderzoeken uit. Ook bevragen wij collega-scholen van Fricolore over de kwaliteit van ons onderwijs. Wij staan open voor suggesties en zullen waar mogelijk ons onderwijs en de dienstverlening verbeteren.

In 2022 heeft een tevredenheidonderzoek plaatsgevonden onder de medewerkers, de leerlingen en de ouders van de leerlingen van heel CSG Liudger. Centraal hierbij stond de tevredenheid ten aanzien van het onderwijs zoals dat op CSG Liudger gegeven wordt. Daarnaast hebben de medewerkers nog aangegeven hoe tevreden zij waren met hun werk (omstandigheden). Klik hier om het tevredenheidsonderzoek te downloaden.

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk openheid van zaken te geven over de resultaten van onze school. Daarom doen wij mee aan Vensters VO. Vensters VO verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in één systeem. Op initiatief van een aantal organisaties, waaronder de scholen voor VO en het ministerie van onderwijs, worden gegevens over de school op internet gezet.

Op www.scholenopdekaart.nl zijn gegevens te vinden over schoolprestaties, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. De resultaten van de school worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen blijven zelf eigenaar van de gegevens en houden zelf de regie over de verantwoording van de resultaten.

CSG Liudger Burgum
CSG Liudger Raai
CSG Liudger De Ring 
CSG Liudger Splitting
CSG Liudger Waskemeer

Daarnaast streven wij naar een – in alle opzichten – veilige school. Op een veilige school voelen leerlingen, medewerkers en bezoekers zich thuis. Iedereen gaat met plezier naar school en wordt serieus genomen door andere leerlingen en medewerkers. Elke vorm van pesten, geweld, discriminatie en intimidatie wordt door ons niet geaccepteerd. In het kader van preventie wordt tijdens de pauzes door surveillerende medewerkers en/of leerlingen een oogje in het zeil gehouden. De docent is verantwoordelijk voor de veiligheid in het lokaal. Op elke locatie zijn regels met elkaar afgesproken en die worden geregeld onder de aandacht gebracht.

Vragen over kwaliteit en/of veiligheid?

Neem dan gerust contact op via ons algemene e-mailadres.