CSG Liudger Splitting is een school voor vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg, mavo en mavo/havo in Drachten. Bij ons op school vinden we het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En dat je een opleiding volgt die past bij jouw niveau en talent. Om dit te ontdekken bieden we activiteiten aan, waarbij jouw keuze voorop staat. Van accentvakken, vakken op een ander niveau tot extra (examen)vakken.      

 • TYPISCH SPLITTING

Accenten!

Om te ontdekken wat je leuk vindt en wat bij je past, volg je in klas 1 en 2 het accentprogramma. Je kunt kiezen uit: sport, creatief, welzijn, ondernemen, groen en techniek. 

Coaching

Iedere leerling en klas heeft een coach. De coach spreek je vier keer per week tijdens het coachmoment. Je ouder(s)/verzorger(s) zijn 2/3 keer per jaar welkom op school voor een coachgesprek. 

Actueel onderwijs

Samen met bedrijven en instellingen werken we aan actueel onderwijs. We organiseren leuke activiteiten binnen en buiten de school en zorgen dat de leslokalen en – materialen up-to-date zijn!

 • CHECK DIT!

titel

text

Meer Stories
 • Praktische Informatie

 • Vinden je ouders vast handig.

Wil jij kennismaken met onze school? Kijk dan voor een overzicht van onze voorlichtingsactiviteiten en aanmelden op www.csgliudger.nl/voorlichting

Bij ons op school sta je er niet alleen voor, we doen het samen! We vinden het belangrijk dat jij je weg vindt en voldoende aandacht krijgt. Meer weten? Kijk op de pagina Begeleiding

Wat zijn de lestijden en hoe ziet het rooster eruit? Kijk op de pagina Onderwijsplanning

Wanneer begint de vakantie? Hoe meld je je ziek of vraag je verlof aan? Je leest het op de pagina Ziekte, verlof en verzuim

Wil je meer informatie over de schoolkosten? Kijk dan op de pagina schoolkosten.

Als school zijn we verplicht om allerlei documenten via de website beschikbaar te stellen. Van onze jaarverslagen, schoolgidsen, statuten, protocollen, reglementen, publicaties tot beleidsnotities en documenten. Ben je op zoek naar een specifiek document? Kijk dan op de pagina documenten en downloads. 

Via onderstaande links kun je de PTA’s en Examenreglementen van CSG Liudger Splitting downloaden:

Contactgegevens

Vragen? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens. 

0512 305 700

splitting@csgliudger.nl

Splitting

VMBO Kader

Combinatie van theorie en praktijk

Wil je theorie en praktijk met elkaar combineren? Dan is de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) van het vmbo iets voor jou. Je zit samen met de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg in één klas; dit noemen we bk-klassen. Wel krijg je de lesstof op je eigen niveau aangeboden. Aan het einde van leerjaar 2 wordt bepaald of je richting basis of richting kader gaat. De leerweg duurt vier jaar. Met deze opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 3 of 4.  

Bij ons op school vinden we het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Om dit te ontdekken bieden we naast het normale lesprogramma het accentprogramma aan. Afhankelijk van je opleiding krijg je twee of vier uren per week accentlessen aangeboden. Je kunt kiezen uit de accenten: 

 • Creatief
 • Groen
 • Welzijn
 • Sport
 • Ondernemen
 • Techniek  

Aan het eind van leerjaar 2 kies je een praktisch profielvak. Je gaat je dan verdiepen in een specifiek vakgebied. De profielen sluiten goed aan op het mbo. Je kunt kiezen uit de profielen:

 • Zorg en welzijn
 • Dienstverlening en producten
 • Bouwen, wonen en interieur
 • Mobiliteit en Transport
 • Produceren, installeren en energie
 • Groen
 • Economie en ondernemen 

Splitting

MAVO / HAVO

Twijfel je tussen mavo en havo?

Weet je nog niet of je naar de mavo of havo kunt, dan is de mavo-/havo-klas wellicht iets voor jou! CSG Liudger Splitting in Drachten (vmbo/mavo) biedt deze klas aan in de onderbouw. Door vakken op zowel mavo als havo niveau te volgen, kun je onderzoeken welke vervolgstap geschikt is voor jou. Daarnaast maak je kennis met de lesmethodes en manier van leren op CSG Liudger Splitting (vmbo/mavo) en Raai (havo, atheneum en gymnasium). Na leerjaar 1 kijk je samen met je coach en ouder(s)/verzorger(s) welke leerweg bij jou past.

Splitting

Vmbo basis

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

Ben je praktisch ingesteld en werk je het liefst met je handen? Dan is de basisberoepsgerichte leerweg (bb) van het vmbo iets voor jou. Je zit samen met de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg in één klas; dit noemen we bk-klassen. Wel krijg je de lesstof op je eigen niveau aangeboden. Aan het einde van leerjaar 2 wordt bepaald of je richting basis of richting kader gaat. Met deze opleiding kun je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2.    

Bij ons op school vinden we het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Om dit te ontdekken bieden we naast het normale lesprogramma het accentprogramma aan. Afhankelijk van je opleiding krijg je twee of vier uren per week accentlessen aangeboden. Je kunt kiezen uit de accenten:

 • Sport
 • Welzijn
 • Ondernemen
 • Techniek
 • Groen
 • Creatief

Aan het eind van leerjaar 2 kies je een praktisch profielvak. Je gaat je dan verdiepen in een specifiek vakgebied. De profielen sluiten goed aan op het mbo. Je kunt kiezen uit de profielen:

 • Zorg en welzijn
 • Dienstverlening en producten
 • Bouwen, wonen en interieur
 • Mobiliteit en Transport
 • Produceren, installeren en energie
 • Groen
 • Economie en ondernemen 

Splitting

VMBO / MAVO

De theoretische leerweg en gemengde leerweg van het vmbo, heten bij CSG Liudger Splitting Mavo. Als je je niet alleen theoretisch, maar ook alvast praktisch wilt voorbereiden op het mbo, dan is de mavo een goede keuze. In de eerste twee leerjaren krijg je algemeen vormende vakken en kun je je via de accenten voorbereiden op het kiezen van een profiel.  

Bij ons op school vinden we het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Om dit te ontdekken bieden we naast het normale lesprogramma het accentprogramma aan. Je kunt kiezen uit de accenten: 

 • Welzijn
 • Sport
 • Groen
 • Ondernemen
 • Techniek
 • Creatief

Vanaf leerjaar 3 krijg je naast de verplichte vakken als Nederlands en Engels, de theoretische vakken uit het gekozen profiel. Je kunt kiezen uit de profielen:

 • Economie
 • Dienstverlening en producten
 • Zorg, Welzijn en Sport
 • Techniek
 • Landbouw  


Naast een theoretisch profiel volg je een praktisch profiel. Je gaat je verdiepen in een specifiek vakgebied. De profielen sluiten goed aan op het mbo. Je kunt kiezen uit de profielen:

 • Zorg en welzijn
 • Dienstverlening en producten
 • Economie en ondernemen 
 • Groen

Bij de mavo krijg je in klas 1 en 2 twee uur per week het vak Technologie & Toepassing. Dit vak heeft veel overeenkomsten met het technasium (havo/vwo). Je verzint in groepjes technische oplossingen voor echte bedrijven en instellingen. 

In de bovenbouw kun je kiezen voor het vak Informatietechnologie. Net als bij Technologie & Toepassing werk je in groepjes aan innovatieve en uitdagende opdrachten van bedrijven en instellingen. De lessen worden gegeven door docenten van Firda (mbo) en CSG Liudger en bij één van de scholen of bij een bedrijf.  

Splitting

Pro-vmbo

Zit jij op de grens van het praktijkonderwijs en het vmbo en wil je graag een vmbo-diploma halen? Dan is de gemengde onderbouwklas wellicht iets voor jou?

Wat is de gemengde onderbouwklas?
In deze klas krijg je de kans om je in 2 of 3 jaar voor te bereiden op de bovenbouw van het vmbo, met als uiteindelijke doel het behalen van een vmbo-diploma. Je krijgt les in een kleine groep en extra begeleiding van je persoonlijke coach. De vakken Nederlands, Engels, biologie en wiskunde volg je op CSG Liudger Splitting (vmbo) en de praktijklessen en een aantal algemeen vormende vakken (AVO) bij PRO Drachten (praktijkonderwijs).

Toelating
Je kunt alleen in aanmerking komen voor de gemengde onderbouwklas als je over een toelaatbaarheidsverklaring beschikt. Vervolgens word je ingeschreven in het praktijkonderwijs

Contact
Wil je meer informatie over de gemengde onderbouwklas praktijkonderwijs-vmbo? Neem dan gerust contact op via info@prodrachten.nl of kijk op www.prodrachten.nl

 

Splitting

Accenten

Doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent!

Bij ons op school vinden we het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Om dit te ontdekken bieden we naast het normale lesprogramma het accentprogramma aan. 

Afhankelijk van je opleiding krijg je 2 of 4 uren per week accentlessen aangeboden. Hierdoor kun je een betere keuze maken voor je examenprofiel in de bovenbouw. En misschien nog wel het belangrijkste: kiezen voor een vervolgopleiding waar je blij van wordt, omdat het de juiste keuze is voor jou. Kom je er gaandeweg het schooljaar achter dat het accent van je keuze niet helemaal bij je past, dan kies je het jaar erop een ander accent*. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en mavo kunt kiezen uit onderstaande accenten*.

*Als er te weinig aanmeldingen zijn voor een bepaald accent, kan dat betekenen dat dit  accent niet wordt aangeboden.    

Bij het accent sport krijg je sporten en activiteiten aangeboden die tijdens de gewone gymlessen niet aan bod komen, zoals klimmen, zwemmen en fitness. Daarnaast ben je ook scheidsrechter, organisator, spelleider en coach.

Kies je voor het accent sport, dan is een aantal dingen belangrijk:

 • je vindt sporten leuk en bent sportief
 • je houdt van bewegen
 • je hebt een brede, sportieve belangstelling
 • Voor het accent sport wordt een bijdrage van € 95,00 per jaar gevraagd voor activiteiten buiten school en het vervoer er naar toe.

Bij het accent creatief krijg je les in beeldende vakken, zoals schilderen, tekenen, handenarbeid en textiel. Ook muziek, dans, toneelspelen, film en fotografie komen aan de orde. Daarnaast worden er projecten aangeboden waarin alle vakken samenwerken. Je leert meer over kunstenaars en muzikanten, soms bezoeken we een museum of volgen een workshop.

Kies je voor het accent creatief, dan is het belangrijk dat:

 • je het leuk vindt om creatief bezig te zijn
 • je jezelf graag wilt ontwikkelen en ontplooien op creatief gebied
 • je bereid bent samen te werken met anderen

Kies je voor het accent welzijn, dan is het belangrijk dat je het leuk vindt om met mensen om te gaan. Je leert welke zorg anderen nodig hebben en met welke activiteiten je mensen een leuke dag kunt bezorgen. Ook werkzaamheden in de huishouding komen aan bod, bijvoorbeeld het omgaan met keukenapparatuur en het bereiden van gerechten en hapjes. Daarnaast is persoonlijke verzorging een onderdeel van het accent welzijn. Je kunt daarbij denken aan huid- en haarverzorging. Vind jij het belangrijk en leuk om er zelf netjes en verzorgd uit te zien of houd je je graag bezig met de persoonlijke verzorging van anderen? Dan kun je je daar bij accent welzijn verder in verdiepen.

Kies je voor het accent welzijn, dan is een aantal dingen belangrijk:

 • je gaat graag met mensen om
 • je leert wat een ander nodig heeft
 • je ziet er graag netjes en verzorgd uit

Droom jij ervan om een eigen bedrijf te starten en wil je weten wat daar allemaal voor nodig is? Dan zit je goed bij ondernemen. Maar ook als het je leuk lijkt om in een winkel, bij een reclamebureau of op een kantoor te werken. Je leert bijvoorbeeld de basisvaardigheden van de meest voorkomende computerprogramma’s en jezelf en producten te verkopen.

Kies je voor het accent ondernemen, dan is een aantal dingen belangrijk:

 • je werkt graag digitaal
 • je vindt (creatief) bezig zijn een uitdaging
 • het lijkt je leuk om later in een winkel, op kantoor of bijvoorbeeld bij een bank te werken, of misschien wel een eigen bedrijf te beginnen

Ben jij een dierenvriend, plantengek, natuurliefhebber of keukenprins(es)? Dan is accent Groen iets voor jou! Bij het accent Groen ga je aan de slag met onderwerpen waar jij interesse in hebt of je verder in wilt verdiepen. Van paardrijden tot planten kweken en van koken tot groene ruimtes ontwerpen.

Het accent Groen beschikt over een keuken, grote plantenkas, uitgebreid dierbestand, mooie schooltuin en een unieke bloemenwinkel! Kortom: genoeg voorzieningen voor welk talent of interesse dan ook. 

Techniek is veelzijdig. Bij het accent techniek ontwikkel je technische vaardigheden door veel te doen! Je leert bijvoorbeeld meer over meten, aandrijving, technische constructies en de nieuwste technische ontwikkelingen. Een bouwwerk metselen doe je niet uit de losse pols. Het vraagt om voorbereiding en het juiste gereedschap. We besteden tijdens de accenturen techniek aandacht aan technisch tekenen, houtbewerking, bouwen en de verschillende gereedschappen. Wat is nu eigenlijk ‘duurzame energie’?’ Op het dak van CSG Liudger Splitting liggen zo’n 500 zonnepanelen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Ook dat heeft alles te maken met techniek! Met een brede technische interesse zit je bij het accent techniek goed.

Kies je voor het accent techniek, dan is een aantal dingen belangrijk:

 • je bent nieuwsgierig naar techniek
 • je vindt het leuk om met gereedschap te werken
 • je hebt een brede, technische belangstelling

Splitting

F12-Entreeopleiding

Een opleiding of baan voor jou!

De F12-Eentreeopleiding duurt 1 of 2 jaar. Je volgt lessen op school en doet werkervaring op bij een bedrijf. Van alles wat je doet en leert, verzamel je bewijzen. Deze bewaar je in een portfolio en je bespreekt je resultaten met je begeleider. Aan het einde van het jaar heb je een mbo-diploma op niveau 1. Daarna kun je verder met een vervolgopleiding op mbo niveau 2. De entreeopleiding is jouw opstap naar een opleiding en baan.

Jouw eigenschappen
– je wilt doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2
– je wilt graag aan het werk

Mogelijke beroepen
– assistent Zorg en Dienstverlening
– assistent Bouwen en Wonen
– assistent (Groen) Verkoop/Retail
– assistent Horeca/Voeding en Voedingsindustrie
– assistent Installatie- en Constructietechniek
– assistent Logistiek

Splitting

Doorlopende Leerlijn

Vmbo-mbo transport & Logistiek

Als je kiest voor het profiel mobiliteit en transport, dan bieden we je de mogelijkheid om een doorstroomtraject te volgen. Door het volgen van dit traject, kun je gemakkelijk doorstromen naar een mbo-opleiding in de richtingTransport & Logistiek van het Friesland College in Heerenveen.

Wat zijn de voordelen voor jou?
– je leert niet twee keer dezelfde dingen op verschillende scholen
– er wordt rekening gehouden met je ontwikkeling en tempo
– het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het onderwijs

Splitting

Mavo 4 naar havo 4

Goed voorbereid naar de havo?

Wil je na de mavo naar de havo? Dan kun je, als je resultaten voldoende zijn, in de bovenbouw van de mavo één van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde op havoniveau volgen. Dit vak volg je bij CSG Liudger Raai (havo, atheneum en gymnasium). Zo maak je alvast kennis met de vakken en werkwijze op de havo. In leerjaar 4 doe je examen. Na het succesvol afronden van het mavo-examen, kun je overstappen naar havo 4. Je wordt aan het eind van het schooljaar uitgenodigd voor een intakegesprek bij CSG Liudger Raai. Bij dit gesprek laat je je diploma zien, met daarop de vermelding dan je één of meer vakken op havoniveau hebt gevolgd. Samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) kijken we dan of de havo de vervolgopleiding is die bij jou past. 

Splitting

Turbotraject

Versneld een mbo-opleiding volgen?

Wil jij na de mavo versneld de mbo-opleiding Middenkader Engineering en Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra volgen? Dan kun je als je resultaten goed genoeg zijn, deelnemen aan het Turbotraject. Je volgt in klas 4 één dagdeel in de week lessen op ROC Friese Poort in Drachten. Door het volgen van dit traject kun je:

– mogelijk versneld een mbo-opleiding volgen. Dit omdat je al modules hebt gevolgd
– één jaar ervaren hoe het leren op een mbo eraan toegaat
– je goed voorbereiden op de overgang naar het mbo

Heb je interesse voor het Turbotraject dan dien je naast de vakken Nederlands en Engels in ieder geval ook wiskunde en natuurkunde in je vakkenpakket te hebben. Het Turbotraject vindt plaats op donderdagmiddag in de periode van oktober tot en met april op ROC Friese Poort in Drachten. Na afronding van het traject ontvang je een certificaat.