Begeleiding

Bij ons op school sta je er niet alleen voor, we doen het samen! We vinden het belangrijk dat jij je weg vindt en voldoende aandacht krijgt.       

De schakels in de begeleiding

Hieronder vind je een overzicht van de afdelingen en mensen die naast je docenten betrokken zijn bij de begeleiding.  

De coach is voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt. De coach geeft je niet alleen les, maar begeleidt je ook tijdens je hele schoolcarrière. Je voert regelmatig gesprekken met je coach over hoe het met je gaat. Als het nodig is wordt er contact opgenomen met je ouder(s)/verzorger(s). Er zijn meerdere contactmomenten per jaar, waarop jij samen met je ouder(s)/verzorger(s) en coach je wensen, resultaten en verwachtingen bespreekt. 

Een decaan verzorgt de loopbaanoriëntatie en –begeleiding op school; hij coacht en adviseert je bij het kiezen van een onderwijssoort, profielkeuze, vervolgopleiding en/of beroepskeuze. Tevens verzorgt de decaan studiekeuzelessen, thema-avonden en heeft alle actuele informatie over opleidingen en beroepen. De decaan spreekt met je over je wensen, ambities en mogelijkheden op belangrijke keuzemomenten. Op die manier ontwikkel je een beeld van jezelf, wat je kunt en wilt en krijg je een duidelijk beeld van je studie- en beroepsmogelijkheden.

Decanen CSG Liudger

LocatieNaamTelefoonnummer
BurgumJ.H. van der Hoek (vmbo)
Vacant (HAVOtop)
Mw. I.L. van Zwienen (havo en vwo onderbouw)
0511-460260
0511-705704
0511-460260
Raai

Mw. E. de Langen (havo)
Mw. G. Stouwie (vwo onderbouw)

0512-305711
0512-305700
SplittingDhr. I. Berdik (mavo)
Dhr. H. van Dijk (basis/kader)
0512-305700
0512-305700
WaskemeerMw. F. van Zwol0516-421681

Inloggen DeDecaan

DeDecaan.net is een methodesite waar op de havo en het vwo mee wordt gewerkt op locatie Burgum. Leerlingen, ouders en docenten kunnen er terecht wanneer er zaken moeten worden gedaan, gelezen, informatie moet worden gehaald in het kader van bijvoorbeeld LOB en profielkeuze.

Login op DeDecaan

Soms heb je meer zorg nodig dan de mentor, coach of teamleider je kan bieden. Op dat moment komt de ondersteuningscoördinator in beeld. De ondersteuningscoördinator kijkt verder en probeert te achterhalen welke ondersteuning je nodig hebt. Dit kan interne ondersteuning (ondersteuning vanuit de school) zijn, maar in bepaalde situaties is het ook van belang dat een vertegenwoordiger van een externe instantie ondersteuning betrokken wordt. Te denken valt aan: een schoolverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werk.

Ondersteuningscoördinatoren CSG Liudger

LocatieNaamTelefoonnummerE-mailadres
BurgumMw. J. Lageveen0511-460260jlageveen@csgliudger.nl

Raai

 

Mw. T. van der Veen

0512-305700

tveen@csgliudger.nl

De RingMw. A. Kuperus0512-513836akuperus2@csgliudger.nl
SplittingMw. R. Algra0512-305700ralgra@csgliudger.nl
WaskemeerMw. E. Pierweijer0516-421681epierweijer@csgliudger.nl

In het kader van passend onderwijs ondersteunt het expertisecentrum van CSG Liudger de scholen bij het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan van onze leerlingen. Het expertiseteam bestaat uit orthopedagogen, onderwijswijskundige, ambulant begeleider en psychodiagnostisch medewerker. De ondersteuning kan gericht zijn op de leerling, de klas, de docent, de begeleiders, het team en op de ondersteuningsstructuur van de locaties.

Het expertisecentrum onderzoekt de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen door middel van observaties, gesprekken met betrokkenen en doet eventueel aanvullende testen gericht op de cognitieve en/of sociaal emotionele ontwikkeling. Het expertisecentrum begeleidt de professionals op de scholen. Dit om de kennis en handelingsbekwaamheid in de klas en in de school te vergroten en een passend onderwijsaanbod voor onze leerlingen te creëren. Het contact met de medewerkers van het expertisecentrum verloopt via de ondersteuningscoördinatoren van de locaties.

Bij ons bestaat de mogelijkheid om de hulp in te roepen van een schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker helpt ouder(s)/verzorger(s) bij moeilijkheden in de opvoeding. Verder helpt de schoolmaatschappelijk werker bij andere problemen die de leerling in zijn/haar functioneren op school belemmeren. Soms is hulp van andere (jeugd)zorginstellingen nodig. De schoolmaatschappelijk werker beschikt over kennis van de sociale kaart, hulpverlenings(on)mogelijkheden en aanmeldingsprocedures.

Als je behoefte hebt aan een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is ook het aanspreekpunt als er sprake is van een bedreigende of onveilige situatie, bijvoorbeeld bij pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.

Interne vertrouwenspersonen
Hieronder een overzicht van de vertrouwenspersonen school.

LocatieNaamTelefoonnummer
Burgum

Mw. A. Tulner-Hoekstra

Dhr. J. Luyckx

0511-460260
RaaiDhr. J.G. Hoekstra
Mw. P. Ardesch
0512-305700
De RingDhr. P. Bergsma0512-513836
SplittingDhr. H. Brandt en mw. I. Veenstra0512-305700
WaskemeerMw. G. van der Weg0516-421681

Externe vertrouwenspersoon 
Buro Vertrouwenspersonen  treedt op als externe vertrouwenspersoon en ondersteunt onze interne vertrouwenspersonen.    

Al onze scholen hebben een coördinator anti-pestbeleid. Die verantwoordelijk is voor beleid in het kader van het tegengaan van pesten. 

LocatieCoördinator anti-pestbeleidTelefoonnummer
BurgumMw. M. van der Meer
Dhr. P. van Apeldoorn
0511-460260
RaaiMw. A. de Jong
Mw. H. Tjepkema (ondersteuningscoördinatoren)
0512-305700
De RingDhr. P. Bergsma (veiligheidscoördinator)0512-513836
SplittingMw. B. Adema (ondersteuningscoördinator)0512-305700
WaskemeerMw. G. van der Weg (ondersteuningscoördinator)0516-421681

Hulpverleners en scholen werken samen aan de ondersteuning van leerlingen in de ‘één kind, één plan aanpak’. Om dit mogelijk te maken, koppelen ondersteuningscoördinatoren in de verwijsindex hun naam aan leerlingen die ondersteuning krijgen op school. Op die manier kunnen betrokken instanties contact met elkaar opnemen en samen een plan opstellen. Ouders en leerlingen worden altijd op de hoogte gebracht als dit gebeurt. CSG Liudger heeft duidelijke richtlijnen opgesteld wanneer een leerling gekoppeld wordt.

Kijk voor meer informatie op: www.verwijsindexfryslan.nl

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact op via ons algemene e-mailadres.