Organisatiebeleid

In het Strategisch Perspectief staat de koers van CSG Liudger voor de komende jaren. Het is een overkoepelend document dat richting geeft aan de  scholengemeenschap. Het vormt daarmee het kader voor plannen, zowel op school- als locatieniveau, waarin concrete doelen en activiteiten staan geformuleerd. 

Op weg naar kansrijk en duurzaam onderwijs

Het Strategisch Perspectief 2021-2024 heeft als titel: ‘Op weg naar kansrijk en duurzaam onderwijs: samen midden in de samenleving’. Het beleidsstuk bevat onze belangrijkste doelen en ambities. Het is een maatstaf voor ons dagelijks handelen en een basis van waaruit we met elkaar werken aan de toekomst van onze scholengemeenschap. Het zorgt voor beweging en daagt uit tot vernieuwing.

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact op via ons algemene e-mailadres.