Organisatiebeleid

In ons Strategisch Perspectief staat de koers van onze organisatie voor een aantal jaar vastgelegd. Komende jaren staat versterken, vernieuwen en verbinden daarbij centraal.

Versterken, vernieuwen, verbinden...

Versterken betekent dat we de lijnen die we in de afgelopen jaren hebben ingezet vasthouden en waar nodig uitbouwen. Vernieuwen duidt er op dat wij ons aan de vooravond van een transitie bevinden, waarin forse veranderingen op het gebied van onderwijs en organisatie aan de orde zijn.

Verbinding is het sleutelbegrip om vorm en inhoud te geven aan deze veranderingen: verbinding tussen verleden en toekomst, tussen ambitie en praktijk. Verbinding binnen en tussen onze locaties. Verbinding met ouders en met onze externe partners. De basis ligt in ons onderwijs: het leren van onze leerlingen en van onze medewerkers als motor voor verdere ontwikkeling. 

Het Strategisch Perspectief is bedoeld als overkoepelend richtinggevend document voor onze scholengemeenschap. Het vormt daarmee het kader voor de plannen, zowel op school- als locatieniveau, waarin wij onze concrete doelen en activiteiten formuleren.

In 2020 is er een addendum op het Strategisch perspectief gemaakt.

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact op via ons algemene e-mailadres.