Identiteit

CSG Liudger is een open christelijke scholengemeenschap. Iedereen is welkom bij ons op school. De christelijke identiteit komt tot uiting in dagopeningen, vieringen, maar ook in manier waarop bij ons wordt les gegeven. School moet een plek zijn waar jij je veilig en gerespecteerd voelt. Hier draagt iedereen zijn steentje aan bij.  

Accent op aandacht!

Missie
CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en
medewerkers tot hun recht komen, kunnen 
groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld
en zich verantwoordelijk weten 
voor de samenleving dichtbij en veraf.

Kernwaarden
Deze missie hebben we vertaald in de volgende vier kernwaarden: 

Respect betekent dat de leerling er mag zijn als schepsel van God; dat hij of zij van waarde is. De leerling wordt aangesproken op zijn of haar gedrag, waarbij hij of zij als mens gerespecteerd wordt. Respect voor jezelf, de ander, de afspraken en de (leer-)omgeving zijn leidraad voor ons handelen. Luisteren, vragen en begrijpen komen vóór spreken, antwoorden en duiden.

Betrokkenheid betekent dat liefde en echte aandacht de boventoon voeren. Er is aandacht voor de leerling als mens ,de groei en de ontwikkeling die hij of zij doormaakt en voor de prestaties die hij of zij moet leveren. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Betrokkenheid betekent dat liefde en echte aandacht de boventoon voeren. Er is aandacht voor de leerling als mens ,de groei en de ontwikkeling die hij of zij doormaakt en voor de prestaties die hij of zij moet leveren. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Veiligheid betekent dat de leerling leert en leeft in een veilige (leer-)omgeving, waar hij of zij zich gekend mag weten. Wij willen een scholengemeenschap zijn waar mensen tot hun recht komen en zich tegelijkertijd geborgen weten.

Dagopening
Eén van de manieren waarop we als scholengemeenschap uiting geven aan onze christelijke identiteit, is de dagopening. We beginnen iedere schooldag met een dagopening en gebruiken daarvoor de Oase app. De weekthema’s van Oase geven de docent voor elke dag meerdere keuzes voor een Bijbelse of algemeen levensbeschouwelijke opening. Meer informatie staat op:  www.denieuweoase.nl/themas

Identiteitscommissie
CSG Liudger heeft een identiteitscommissie met vertegenwoordiging van iedere locatie. De commissie houdt zich bezig met de christelijke identiteit binnen de scholengemeenschap door bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten, zoals de jaarlijkse identiteitsmiddag, de C van Liudger voor nieuwe personeelsleden en de Liudger lezing. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het identiteitsbeleid binnen de scholengemeenschap. 

Oudergebedsgroep
Eén keer per maand komen een aantal ouders bij elkaar om te bidden. Voor CSG Liudger, de leerlingen, de docenten en bijzondere situaties. Momenteel is dat op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur bij iemand thuis. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M. Flinkert, telefoon: 06-50648456. Overleg over het tijdstip is mogelijk. 

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact op via ons algemene e-mailadres.