Identiteit

CSG Liudger is een open christelijke scholengemeenschap. Iedereen is welkom bij ons op school. De christelijke identiteit komt tot uiting in dagopeningen, vieringen, maar ook in de manier waarop bij ons wordt les gegeven. School moet een plek zijn waar jij je veilig en geaccepteerd voelt. Hier draagt iedereen zijn steentje aan bij.   

Accent op aandacht!

Missie
CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en
medewerkers tot hun recht komen, kunnen 
groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld
en zich verantwoordelijk weten 
voor de samenleving dichtbij en veraf.

Kernwaarden
Deze missie hebben we vertaald in de volgende vier kernwaarden: 

Respect betekent dat de leerling er mag zijn als schepsel van God; dat hij of zij van waarde is. De leerling wordt aangesproken op zijn of haar gedrag, waarbij hij of zij als mens gerespecteerd wordt. Respect voor jezelf, de ander, de afspraken en de (leer-)omgeving zijn leidraad voor ons handelen. Luisteren, vragen en begrijpen komen vóór spreken, antwoorden en duiden.

Betrokkenheid betekent dat liefde en echte aandacht de boventoon voeren. Er is aandacht voor de leerling als mens ,de groei en de ontwikkeling die hij of zij doormaakt en voor de prestaties die hij of zij moet leveren. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Ontplooiing betekent dat de leerling mag groeien en ontwikkelen, met vallen en opstaan. De school is een plek waar de leerling wordt gecoacht en begeleid op weg naar zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met wat de leerling kan en de mogelijkheden die de leerling heeft. Iedereen wordt gezien in zijn of haar eigen ontwikkeling. We vinden vernieuwen en verbeteren van belang en doen dit samen.

Veiligheid betekent dat de leerling leert en leeft in een veilige (leer-)omgeving, waar hij of zij zich gekend mag weten. Wij willen een scholengemeenschap zijn waar mensen tot hun recht komen en zich tegelijkertijd geborgen weten.

Dagopening
Eén van de manieren waarop we als scholengemeenschap uiting geven aan onze christelijke identiteit, is de dagopening. We beginnen iedere schooldag met een dagopening en gebruiken daarvoor de Oase app. De weekthema’s van Oase geven de docent voor elke dag meerdere keuzes voor een Bijbelse of algemeen levensbeschouwelijke opening. Meer informatie staat op:  www.denieuweoase.nl/themas   

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact op via ons algemene e-mailadres.