Schoolleiding

Wij hebben vijf scholen: één in Burgum, één in Waskemeer en drie in Drachten (Splitting, De Ring/PRO Drachten en Raai). Iedere school heeft haar eigen kenmerken en specialiteiten.  

Schoolleiding

CSG Liudger Burgum (vmbo, havo en vwo) is gevestigd aan de Tj. Haismastraat 1 in Burgum. Vanaf leerjaar 4 kun je terecht bij de HAVOtop aan de Minnertshof 17 in Burgum.

Schoolleiding
E. van Campen – directeur
mw. J. van der Kooi – teamleider vmbo
dhr. R. Dijkstra – teamleider klas 1 t/m 3 (havo en vwo)
dhr. F. Boode – teamleider klas 4 en 5 havo (havotop)

CSG Liudger Raai is een school voor havo, atheneum en gymnasium, gevestigd aan de  Leerweg 1 in Drachten. 

Schoolleiding
dhr. G. Schooten – directeur
dhr. M. Hoogeboom – teamleider klas 1 en 2 (havo/vwo)
mevr. Y. Kuipers – teamleider klas 3 t/m 5 (havo)
mevr. G. Soet – teamleider klas 3 t/m 6 (vwo)

CSG Liudger Splitting is een school voor vmbo, mavo en mavo-havo, gevestigd aan de Leerweg 2 in Drachten.

Schoolleiding
dhr. R. van Kesteren – directeur
mevr. J. Beeksma – teamleider bovenbouw (mavo)
mevr. S. de Jong  – teamleider klas 1 en 2 (mavo en mavo-havo)
mevr. B. Zijlstra – teamleider klas 1 en 2 (basis en kader)
mevr. E. van der Velde – teamleider klas 3 en 4 (basis en kader)

PRO Drachten is een samenwerking tussen praktijkonderwijs en pro-vmbo de Ring (CSG Liudger) en praktijkonderwijs de Venen (OSG Singelland). Twee scholen, twee besturen, een heel breed aanbod, en vooral: één gezamenlijke missie om het beste onderwijs te geven.

Schoolleiding
dhr. E. Stadman

CSG Liudger Waskemeer is een school voor vmbo-, havo- en vwo, gevestigd aan de Leidijk 42-d in Waskemeer.

Locatieleiding
dhr. J. Schuurman – directeur
dhr. E. Poeze – leerlingcoördinator

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem gerust contact op via ons algemene e-mailadres.