CSG Liudger Waskemeer organiseert paasviering met kermis, musical en quiz

CSG Liudger Waskemeer – school voor vmbo, havo en vwo – vierde afgelopen donderdag Pasen met al haar leerlingen. Er was een paaskermis, een paasmusical en een paasquiz.

Paaskermis
Op de paaskermis konden de leerlingen deelnemen aan allerlei leuke en sportieve activiteiten: van voetballen, een bungeebaan, eendjes vangen, ballen gooien tot darten. Vooral de bungeebaan was een groot succes. Rik Berends docent geschiedenis en aardrijkskunde: “Iedereen deed fanatiek mee! De leerlingen konden namelijk prijsjes winnen met de topscore.”

Paasmusical
Docenten Frans Buwalda en Betül Aslan speelden samen met 7 leerlingen een paasmusical over het paasverhaal. CSG Liudger Waskemeer is een Taalryk-school. Tijdens de musical kwam dit terug, door in verschillende talen stil te staan bij Duitse, Franse, Engelse en Friese paastradities. Buwalda daagde de leerlingen uit om na te denken over de betekenis van Pasen, maar liet ook veel ruimte voor humor en emoties. Aan het eind van de musical mochten de leerlingen een kaarsje aansteken voor bijvoorbeeld een dierbare, Oekraïne of de naderende examens.

Johan Schuurman, directeur CSG Liudger Waskemeer: “Het is mooi om middels een musical stil te staan bij het verhaal van het lijden, sterven én de opstanding van Jezus. Het maakt het verhaal begrijpelijk en toegankelijk.”

Paasquiz
Hoe wordt bepaald op welke datum Pasen valt? Welke smaak heeft dit paaseitje? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de paasquiz.