Eerste klassers CSG Liudger Burgum spelen ‘Saapke en de suertsjefabryk’

Ruim veertig leerlingen van de eerste klassen van CSG Liudger in Burgum hebben sinds september 2021 veel tijd en energie gestoken in het maken van de theatervoorstelling ‘Saapke en de suertsjefabryk’. Het is gebaseerd op een Friestalige toneelversie, die weer zijn oorsprong vindt in de film en het boek ‘Willy Wonka & the chocolatefactory’. Het boek, uit 1964, is van schrijver Roald Dahl.

De leerlingen deden bijna alles zelf: de decorstukken maken, de muziek maken, van tevoren improviseren om te ontdekken wie voor welke rol geschikt zou zijn. “It soe eins al earder, mar foaral troch Koroana koe dat net”, zegt docente Riekje Witteveen. Donderdag 20 mei was het dan eindelijk zo ver!

De voorstelling is het eindproduct van drie samenwerkende ‘talentgroepen’, die elke vrijdagmiddag aan de slag mochten met theater, decorontwerp en –bouw en muziek maken. “Der binne noch mear talentgroepen. It bysûndere is dat dizze groepen besteane út bern fan alle nivo’s op skoalle: vmbo, havo en vwo. Dat jildt ek foar dizze foarstelling”, licht Witteveen toe.

De repetities vonden vooral plaats in ‘De Molkfabryk’ in Burgum, waar ook cultuurlab Het Achterland een bijdrage leverde. Daar is ook al repeterend bepaald wie welke tekst in het Fries en welke tekst in het Nederlands zou doen. “Want net alle bern prate Frysk. Troch beide talen te brûken, ûntstiet in moai, dynamysk gehiel”, zegt Witteveen. Saapke en de Suertsjefabryk is een kleurrijke voorstelling. Het is een bewerking van het toneelstuk Sake wat uitgegeven is door Ynpirearjend Meartalich Underwiis.

De generale repetitie van donderdagmiddag 19 mei in een sporthal van de Nije Westermar verliep nog wat moeizaam, omdat de geluidstechnici (twee docenten) het volume onvoldoende verstaanbaar konden krijgen. Gelukkig kon dat tijdig opgelost. “De premjêre, de jûns mei de âlders en sa derby, ferrûn hiel goed”, zegt Witteveen. “It lûd wie goed, dêr hiene se de hiele middei noch mei dwaande west om dat klear te krijen!” Bezoekers van de voorstelling konden een vrijwillige bijdrage geven aan Stichting Present, het goede doel dat CSG Liudger dit jaar ondersteunt. Stichting Present zet zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Vertegenwoordigers van Present waren deze avond dan ook aanwezig.

Dankzij de waardering van het publiek keerden de deelnemende scholieren tevreden huiswaarts. De voorstelling werd vrijdagmiddag 20 mei nogmaals in de Nije Westermar gespeeld. “En miskien noch wol in pear kear”, hoopt Riekje Witteveen. De spelers zouden dat reuzeleuk vinden, zij hebben genoten!