Leerlingen CSG Liudger Splitting zijn vanaf nu StatieHelden

DRACHTEN – Sinds gisteren verdienen leerlingen van CSG Liudger Splitting hun statiegeld terug via een Tikkie. Op de school staat nu namelijk een ‘StatieHeldmachine’; een speciaal inleverapparaat voor lege blikjes en flesjes. CSG Liudger is hiermee de eerste school in het Noorden die deelneemt aan deze pilot en waar zo’n apparaat staat.

De Gezonde School

Het idee om zo’n statiegeldmachine in de school neer te zetten, ontstond tijdens een studiedag vitaliteit. Tijdens deze dag werd nagedacht over de ontwikkeling van een gezonde school, onder andere door in te gaan op het thema ‘Milieu en natuur’. Een veelvoud aan afval van blikjes en plastic flessen bracht de school op het idee om hier iets aan te doen.

Beter voor het milieu

Sinds vorig jaar zit er statiegeld op alle blikjes en PET-flessen. Hoewel dit algemeen bekend is, belanden toch nog vele blikjes en flesjes bij het gewone afval. ,,En dat is zonde”, stelt Jogchum Otten, locatiecoördinator CSG Liudger Splitting. ,,Leerlingen willen niet de hele dag rondlopen met een plakkend blikje in de tas. Of met een leeg flesje dat ze dan weer naar de winkel moeten brengen. De keuze voor de prullenbak is dan snel gemaakt.”

Hij ziet het initiatief van de StatieHeld automaat positief in: ,,Door zo’n automaat in de school neer te zetten verwachten we de drempel om blikjes en flesjes in te leveren te verlagen. We hopen natuurlijk dat onze leerlingen deze automaat volop gaan gebruiken. Dat draagt niet alleen bij aan een betere afvalscheiding, maar ook aan een schonere omgeving. En dat ze er dan ook nog wat voor terug krijgen, is denk ik een goede stimulans.”

Meteen op de rekening

Met de Tikkie-app krijgen de leerlingen het statiegeld van €0,15 meteen op hun rekening gestort, tot een maximaal bedrag van €1,50 per keer. Ook kunnen ze ervoor kiezen om dit bedrag te doneren aan het goede doel: de Plastic Soup Foundation.

De StatieHeldmachine is nu nog een experiment waaraan slechts een aantal organisaties aan meedoen, maar bij een gebleken succes wordt dit initiatief verder uitgerold, door heel Nederland. Meer informatie over de StatieHeld staat op www.statieheld.com

 

Publicatiedatum: 14 juni 2024