Leerlingen Raai verleggen hun grenzen

Scène uit Little Victorians in Atrium CSG Liudger Raai

Afgelopen week maakten TTO-leerlingen van klas 1, 2 en 3 van CSG Liudger Raai te Drachten kennis met de internationale wereld. Om inhoud aan deze internationale focus te geven, organiseerde de school de International Days. Het doel hiervan was om leerlingen van de tweetalige opleiding TTO een bredere blik op de wereld te geven. 

Tweetalig onderwijs

De tweetalige opleiding TTO, bedoeld voor havo- en vwo-leerlingen, stelt zich als doel om leerlingen met taal en vaardigheden voor te bereiden op een internationale wereld. Dit doet CSG Liudger Raai door de helft van de lessen in het Engels te geven én met een internationale focus en activiteiten. Onderdeel hiervan zijn de International Days. Tijdens deze dagen hadden de TTO-leerlingen geen reguliere lessen, maar lag de focus volledig op internationalisering. De gehele week vonden er activiteiten in en rond de school plaats. Van een digitale ontmoeting met Spaanse leerlingen tot het opvoeren van het Engelstalig toneelstuk ‘Little Victorians’ en van het opzetten van een Europees museum tot aan War Poets met Engelse acteurs.

Toneelstuk Little Victorians

Leerlingen schitterden in de voorstelling ‘Little Victorians’, welke op meerdere avonden werd opgevoerd in het Atrium van de Raai. Ouders/verzorgers van de eerstejaars TTO-leerlingen waren getuige van dit spektakel.

War Poets

,,Om verhalen te begrijpen is inleven belangrijk. De leerlingen Engels+ hebben dat gevoeld tijdens de voorstelling ‘War Poets’ van Phileas Fogg. De Engelse acteurs namen ze letterlijk mee in de loopgraven van de eerste wereldoorlog om de gedichten van Owen – en andere War Poets – nog beter te leren begrijpen. Een waardevol begrip, omdat literatuur een tijdsbeeld schetst dat soms weer actueler is dan ooit”, aldus Jelleke Wierdsma, docent Engels en coördinator TTO CSG Liudger Raai

Commonwealth Festival

De week werd afgesloten met een Commonwealth Festival, waar alle eerstejaarsleerlingen van TTO kraampjes van verschillende landen presenteerden. Onder andere met een quiz, poster en een traditioneel hapje uit het gekozen land. ,,Erg leuk om op deze manier nieuwe culturen te ontdekken”, meent één van de vwo-leerlingen TTO.

Ontmoeting met Spanje

Voor de tweedejaars stond een digitale ontmoeting met Spanje op het programma. Wierdsma blikt enthousiast terug: ,,De digitale ontmoeting met Spanje leverde veel op. Ze leerden daarmee niet alleen om naar de herkomst van Spaanse jongeren te kijken, maar ook naar dat van henzelf. Iets waar ze anders niet zo bij stilstaan.”

Met deze activiteiten hoopt CSG Liudger Raai de interesse in de wereld om hen heen bij de leerlingen aangewakkerd te hebben en hun grenzen te hebben verlegd. “Erg leuk om te zien hoe de TTO-leerlingen openstonden voor andere culturen en hoe flexibel ze zich opstelden. De eerste stappen naar de internationale wereld zijn in ieder geval gezet”, constateert Wierdsma.

Meer weten over tweetalig onderwijs op de Raai? Kijk op www.csgliudger.nl/raai

 

Sfeerimpressie van de week