Leerlingen Theater en Decor CSG Liudger Burgum schitteren in ‘Bern de Baas’

BURGUM – De afgelopen maanden werkten ruim 25 eerstejaarsleerlingen THS Talent Theater en Decor van CSG Liudger Burgum aan theatervoorstelling ‘Bern de Baas’. Afgelopen donderdag en vrijdag was het dan eindelijk zover: de voorstelling werd opgevoerd in de Nije Westermar te Burgum, onder andere voor groepen 8 uit Burgum en bewoners van Zorgcentrum Berchhiem.

 

THS Talent

Op CSG Liudger Burgum kunnen leerlingen van klas 1 en 2 kiezen voor het THS Talent programma, waarin ze zich kunnen richten op hun interesses, zoals theater, decor, sport, techniek, muziek en nog veel meer. Gedurende twee uur per week krijgen de leerlingen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen die kozen voor Theater en Decor werkten vanaf januari samen aan de voorstelling Bern de Baas. Ze deden bijna alles zelf: van decorstukken maken tot aan invulling geven aan de rol. Elke vrijdagmiddag kwamen de leerlingen in De Molkfabryk te Burgum bijeen om te repeteren. Het eindproduct van deze samenwerking is een theaterproductie, georganiseerd door docenten Riekje Witteveen en Harrie Roelofs van CSG Liudger Burgum in samenwerking met Sjoukje Minkema van Het Achterland.

 

Over Bern de Baas

Bern de Baas – of in het Nederlands Kinderen de Baas – is een bewerking van het toneelstuk dat is uitgegeven door het Ynspirearjend Meartalich Underwiis, geïnspireerd op een boek van Henry Winterfeld uit 1973. In 2014 werd het boek door Gerrit Hoekstra omgezet naar een toneelstuk voor het BerneIepenloftSpul. Hoewel het toneelstuk van origine Friestalig is, hebben enkele leerlingen de teksten vertaald naar het Nederlands. Zo is het stuk tweetalig geworden. ,,Want net alle bern prate Frysk. Troch beide talen te brûken, ûnstiet in moai, dynamysk gehiel”, aldus Riekje Witteveen, docent beeldende vakken en kunst aan CSG Liudger Burgum.

 

De voorstelling

De voorstelling trok ruim 500 leerlingen, waaronder twee klassen van basisschool De Arke en De Reinbôge. Ook bewoners van Zorgcentrum Berchhiem en ouders/verzorgers kwamen de voorstelling bewonderen. ,,Het was mooi om te zien hoe alles bij elkaar kwam: spelers, decor, licht en geluid. De avond voor ouders/verzorgers was voor de meesten best spannend, maar ze hebben het geweldig gedaan. Het was een topafsluiting voor de THS Talent-groepen Theater & Decor”, vertelt de trotse docente.

 

Deelnemende leerlingen

THS Talent Theater:

Amarens, Elyanne, Fardau, Joukje, Jurre, Lenthe, Marit, Marius, Mark, Nynke, Rixt en Thys.

 

THS Talent Decor:

Age, Dagmar, Eelke, Eline, Ezra, Fenna, Indy, Jorn, Jorrit, Lyanne, Julia, Rixte en Sjoukje.