Samenwerken aan een veilige omgeving voor jongeren

Erik Giethoorn (Directeur Stichting Scala Welzijn), Marjolein Wildeman (Teamchef basisteam Zuidoost Friesland politie), Jack Werkman (burgemeester Ooststellingwerf), Johan Schuurman (Directeur CSG Liudger Waskemeer) en Sonja van der Wijk (directeur-bestuurder Stellingwerf College) tekenen het Veiligheidsconvenant. Foto: Gemeente Ooststellingwerf

Gemeente Ooststellingwerf, politie Zuidoost Fryslân, het Stellingwerf College in Oosterwolde, CSG Liudger in Waskemeer en Scala Welzijn zetten zich in voor een veilige omgeving voor jongeren. 

De partijen hebben een convenant getekend, waarin ze samenwerking en verantwoordelijkheid vastleggen voor wat er speelt op en rond de scholen als het gaat om veiligheid. In het convenant wordt benoemd dat er binnen een gezonde en veilige woon-, leer- en leefomgeving, geen ruimte is voor het gebruik of verhandelen van drugs, alcohol, (steek)wapens en rookwaren. En ook niet voor verslavingen als gameverslavingen en gokverslavingen, voor geweld, pesten, sexting en overlast. Zowel niet in de fysieke omgeving als in de digitale wereld.

Met dit convenant wordt de samenwerking tussen de scholen, de gemeente, politie en jongerenwerk bekrachtigd. Samen nemen ze verantwoordelijkheid voor wat er speelt onder jongeren en proberen ze de woon-, leer- en leefomgeving van de jongeren veilig te houden.

 

Bron: Nieuwe Oostellingwerver

 

Publicatiedatum: 10 april 2024