Opening bieb op de Raai

CSG Liudger Raai heeft vanaf deze week een eigen bibliotheek. Maandag was de feestelijke opening, veel leesplezier gewenst!