Op CSG Liudger Waskemeer is het een goede traditie geworden om op Paarse Vrijdag de school paars te laten kleuren. Er waren vlaggen opgehangen, een brugklas had de hele school versierd en veel docenten en ook leerlingen hadden paarse kleding aan. 

Paarse Vrijdag wordt door heel Nederland gevierd en is een dag waarop er op school extra aandacht wordt besteed aan seksuele diversiteit, maar vooral ook het jezelf durven zijn. Op CSG Liudger Waskemeer is het belangrijk dat je jezelf kunt en durft te zijn, daarom wordt er regelmatig stilgestaan bij dit onderwerp.

Op Paarse Vrijdag werd dit gedaan tijdens de dagopening en het coachuur. Er werden vragen beantwoord, waardoor leerlingen tot allerlei nieuwe inzichten kwamen. Wat doet het bijvoorbeeld met mensen dat het woord ‘homo’ vaak als scheldwoord wordt gebruikt? Daarnaast gingen de leerlingen met elkaar in gesprek over jezelf kunnen zijn. Zou je het bijvoorbeeld durven te vertellen als het niet goed met je gaat? En is er ruimte in de klas om je anders te kleden? Dat leidde tot mooie gesprekken.