We hebben een podcast!

Hier vind je de eerste editie van de Liudger Podcast van locatie Raai. We willen via de podcast informatie delen over zaken die binnen school spelen, waarbij we zoeken naar een mix van ontspannende onderwerpen, maar ook onderwerpen waar je iets van kunt leren. We willen de podcast graag samen met leerlingen en eventueel ouders en verzorgers maken. Heb je een onderwerp waar je graag iets over wilt vertellen? Neem dan contact op met meneer Oosterwijk (j.oosterwijk@csgliudger.nl) of mevrouw Faber (r.faber@csgliudger.nl)

Heel veel luisterplezier gewenst bij de eerste editie van de podcast. De onderwerpen van deze podcast zijn als volgt:

  • De leerlingraad van locatie Raai
  • Hoe bereid je je goed voor op de toetsweek?
  • Talent op school: meneer Iedema deed mee aan de Iron Man