Project Politiek XL op de Raai

Negentien leerlingen van CSG Liudger locatie Raai doen naast hun normale havo- of vwo-opleiding mee aan het project Politiek XL. Tijdens dit project maken ze aan de hand van opdrachten, trainingen en excursies kennis met de lokale, regionale en landelijke politiek.

Komende maanden volgen we vriendinnen Anouk Kooistra en Janna de Wit uit VWO 5. “Het is goed om te weten hoe de politiek werkt, zodat we als we 18 jaar zijn weten waar we op willen stemmen,” aldus Janna en Anouk. Vorige week hebben de deelnemers een bezoek gebracht aan het College van B&W van de Gemeente Smallingerland en gesproken met raadsleden van verschillende politieke partijen. In januari hopen ze naar twee ministeries in Den Haag te gaan. Het project loopt tot eind van het schooljaar.