Project Politiek XL

Door Anouk en Janna, leerlingen CSG Liudger Raai.

Wij zijn Anouk en Janna en doen mee aan project Politiek Xl. Een superleuk project waarin je door middel van uitstapjes, presentaties en opdrachten leert hoe de politiek hier in Nederland nu precies in elkaar zit. Je leert op alle niveaus. Zo hebben wij al een presentatie gekregen over de EU, maar ook hebben we, in verband met corona de eerste les online en de tweede les fysiek op school, een cursus retorica gekregen. Hierin hebben we geleerd hoe je nu eigenlijk overtuigend kunt spreken, welke punten je hierin kunt gebruiken en hebben we al zelf korte betogen moeten houden. Op maandag 14 maart hebben we een kijkje achter de schermen gekregen bij het stembureau op het gemeentehuis van gemeente Smallingerland.

Dit project is een leuke manier om meer te leren over het politieke systeem hier in Nederland. In Nederland mag je natuurlijk stemmen vanaf je 18e, maar wat opvalt is dat steeds minder jongeren ook daadwerkelijk gaan stemmen, omdat het toch wel een beetje een ver-van-mijn-bed show is. Dit project is echter een superleuke manier om erachter te komen waarom je juist wél moet gaan stemmen. Want iedere stem telt!

Op dinsdag 22 maart hebben we een bezoek gebracht aan het Provinciehuis in Leeuwarden. Daar aangekomen namen we plaats in de Statenzaal. Dit was al een belevenis op zich, want de hele zaal was versierd met schilderingen, mooie teksten en gouden details.

In de zaal aangekomen gingen we het ‘provinciespel’ spelen. Een spel dat door de organisatie Prodemos overal in het land wordt georganiseerd voor klassen van het middelbare onderwijs en het mbo.

Het spel begon met het vormen van fracties. Binnen deze fracties werden programmapunten genoteerd en taakverdelingen gemaakt. Ook werden er partijnamen en originele slogans bedacht. Zo was er een partij genaamd de Pompeblêden, of volgens de meneer van Prodemos die het spel organiseerde en in goed banen leidde, partij de Plomp. Een van de mooiste slogans was: ‘Geen sterveling overtreft de Friezen in dapperheid of trouw’, al kan deze zin mensen die bekend zijn in de Statenzaal misschien wel bekend voorkomen…

Zoals te lezen is hadden vrijwel alle partijen een groot hart voor Friesland. Toch kwam er bij vrijwel alle partijen naar voren dat iedereen gelijk is. Friezen natuurlijk wel nét ietsje meer dan Groningers.

Nadat alle programmapunten op papier waren gezet was het tijd om deze mede te delen aan de andere partijen in de statenzaal. Iedere partijleider kreeg kort de tijd om te vertellen waar zijn/haar partij voor stond en wat deze wilden bereiken.

Hierna was het tijd voor overleg binnen elke partij over welke 3 van de 4 programmapunten nu écht het belangrijkst waren. Elk punt was ook aanwezig in karton en iedere partij kon zijn 3 belangrijkste punten ophalen. Daarna was het tijd om te gaan onderhandelen met andere partijen (dit verliep fanatiek, zelf in de pauze werd er druk door onderhandeld), want ja, om een plan te kunnen uitwerken is er natuurlijk wel een meerderheid nodig. En om andere partijen mee te krijgen met wat jij wilt zul je soms ook iets moeten toegeven. Vervolgens was het tijd om de definitieve voorstellen van elke partij bekend te maken, was er uiteraard ruimte voor vragen over deze plannen en moest er gestemd worden.

Tot slot ontstond er nog een energiecrisis waar snel een oplossing voor gezocht moest worden. Een populaire oplossing was een ‘snelle’ oplossing door het plaatsen van een kerncentrale en dan zo snel mogelijk overgaan op zonne-energie van zonnepanelen geplaatst op daken. Het voorstel om een kerncentrale te plaatsen op Ameland viel bij sommige mensen echter wat minder in de smaak. Toch is het tegenvoorstel om deze centrale een eiland op te schuiven, namelijk naar Schiermonnikoog, er net niet doorgekomen.

Nadat het spel was afgelopen volgde er een gezellige busreis terug richting Drachten waarin gekletst en gezongen werd!