Scholen CSG Liudger zamelen 3600 euro in voor stichting Present

Leerlingen en docenten van CSG Liudger in Drachten, Waskemeer en Burgum haalden met o.a. een sponsorloop, kaartverkoop en zomerfestival geld op voor stichting Present. Het totaalbedrag kwam neer op 3600 euro. Locatiedirecteur Gert Schooten overhandigde samen met een aantal leerlingen een cheque aan de stichting.

Maatschappelijke projecten
CSG Liudger selecteert elk jaar een maatschappelijk doel waar het gezamenlijk als scholengemeenschap een bijdrage aan levert. Het doel wordt bedacht door de identiteitscommissie. Deze commissie organiseert activiteiten en is verantwoordelijk voor het identiteitsbeleid van CSG Liudger. “We hebben gekozen voor Present, omdat de stichting goed aansluit bij de waarden van onze scholengemeenschap. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren om naar elkaar om te kijken”, aldus Janke van Kan, voorzitter identiteitscommissie CSG Liudger.

Stichting Present
Present begeleidt scholen om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen in hun eigen buurt. Ook initieert en coördineert de stichting lokale projecten, zoals sociale activiteiten voor ouderen, helpen met klusjes in en om huis en het uitdelen van pakketten met primaire voorzieningen. Om deze projecten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom sloegen de scholen van CSG Liudger de handen ineen.

Meer informatie over stichting Present staat op www.stichtingpresent.nl