Leerlingen van CSG Liudger Splitting deden mee aan de Friese wateren cleanup. Mavo 4-leeringen hebben voor het vak lichamelijke opvoeding, vanuit kano’s delen water van en naar De Leijen schoongemaakt. Er is veel plastic, blik en glas uit het water gehaald! Dit project wordt gestimuleerd door de Gemeente Smallingerland. De kano’s werden beschikbaar gesteld door LaDure Watersport en Recreatie.