Succesvol debat in raadzaal van Liudger Waskemeer

Debatteren kun je leren. Afgelopen donderdag hielden eerste- en tweedejaarsleerlingen van CSG Liudger Waskemeer, in het kader van het vak ‘Helder Denken’, een debat in de gemeenteraadzaal van het dorp. Namens Gemeente Oostellingwerf waren burgemeester Jack Werkman, raadslid Marcel Moes en adjunct-griffier Annekee Boltjes-Holkema aanwezig om de leerlingen te begeleiden en om op te treden als jurylid. Ook directeur Johan Schuurman van CSG Liudger Waskemeer maakte onderdeel uit van de jury.

Goede voorbereiding

In de maanden voorafgaand aan het debat verdiepten de leerlingen zich in de Tweede Kamer en de politieke partijen. Een aantal leerlingen had zelfs contact gezocht met de echte Tweede Kamerfractie van de partij die ze vertegenwoordigden. Zo kregen ze nog beter inzicht in de standpunten van hun partij. Door deze uitgebreide voorbereiding wisten de leerlingen goed waar het tijdens het debat over ging. En hoe een debat eraan toegaat.

Zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid

Als heuse fracties uit de Tweede Kamer voerden de leerlingen afgelopen donderdag het debat over het zelfgekozen onderwerp ‘dakloosheid’. Daarbij werd de echtheid van een officieel debat zo goed mogelijk nagebootst. In de raadzaal waren dan ook strenge debatregels van kracht. Fracties mochten elkaar bijvoorbeeld niet rechtstreeks aanspreken, maar er moest gesproken worden via de voorzitter. Ze konden daarbij gebruikmaken van de faciliteiten van de gemeente, zoals een microfoon en een live cameraverbinding waardoor de leerlingen tijdens het spreken terug te zien waren op het grote scherm.

De leerlingen zaten tijdens het debat goed in hun rol en het fanatisme spatte er vanaf. Ze deden interrupties, maakten amendementen en moties en deden alles om elkaar te overtuigen van hun standpunten, maar ze luisterden ook goed naar de anderen. Maar het fanatisme werd ook goed duidelijk toen het wetsvoorstel wat de betrokken docenten voorafgaand aan dit debat hadden geschreven, compleet veranderde. Na een aantal uur debatteren lag er een voorstel dat niet langer door de docenten was gemaakt, maar door de leerlingen zelf. Ze kozen bijvoorbeeld voor het ‘Finse model’ waarbij daklozen eerst een huis krijgen om zo uit de problemen te raken. Ook bedachten een aantal leerlingen dat het project ‘Frederiksoord’ misschien wel weer een kans kon krijgen, zodat daklozen een huis en een baan kunnen krijgen.

Onder de indruk

Raadslid Marcel Moes van Lokaal Sociaal Ooststellingwerf was als jurylid bij het debat aanwezig. Hij liet na afloop weten onder de indruk te zijn van het niveau waarop de leerlingen debatteerden. ,,Binnen de groepjes werd goed samengewerkt en ik vond het heel knap hoe de boodschap van de partijen werd overgebracht. Af en toe op een onverwachte manier, maar de spijker werd wel op de kop geslagen!” Dat was ook de boodschap van burgemeester Werkman, die ook als jurylid aanwezig was.

Maar niet alleen de gemeente was onder de indruk, ook docent Rik Berends blikt enthousiast terug. Hij organiseerde het debat in het kader van vak ‘Helder Denken’. ,,Het is echt heel gaaf om te merken hoe leerlingen boven zichzelf uitstijgen. Dat is iets wat waar we bij Helder Denken naar streven. In dit debat is dat in elk geval goed gelukt. En volgens de evaluatie vonden de leerlingen het ook nog erg leuk om te doen. ‘Wanneer doen we dit weer, want het was heel erg leuk’ was bijvoorbeeld een reactie van de leerlingen. Ik ben enorm trots.”

Helder Denken

Debatteren in het gemeentehuis is een onderdeel dat jaarlijks terugkeert bij het vak ‘Helder Denken’. Dit vak krijgen alle vwo-leerlingen tijdens de keuzewerktijduren (KWT) aangeboden, met als doel ze extra uitdaging te bieden. ,,We vinden het in Waskemeer belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op de bovenbouw en alles wat daarna komt. Door op zo’n officiële manier een debat te voeren, oefenen de leerlingen allerlei vaardigheden die ze in het klaslokaal veel lastiger kunnen oefenen. Bijvoorbeeld om te spreken in het openbaar. We hopen dat we de leerlingen kennis hebben bijgebracht over hoe het werkt in de politiek”, aldus docenten Rik Berends en Arnout Couperus.