Verus, CSG Liudger en PRO Drachten organiseren landelijke paasviering

Het is bijna Pasen en dat vieren Verus, CSG Liudger en PRO Drachten op donderdag 6 april (Witte Donderdag) van 10.30-11.00 uur met een live én online paasviering. Bij de paasviering zijn ruim 1500 leerlingen en medewerkers van CSG Liudger en PRO Drachten aanwezig om het licht te vieren. Basis-, vo- en mbo-scholen uit het hele land kunnen de viering online volgen via start.verus.nl.

Over Verus
Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland organiseert jaarlijks een paasviering. Zo groots hebben ze het echter nog nooit aangepakt. Wij zijn erg trots dat we samen met Verus de landelijke paasviering mogen organiseren. Het belooft een mooi en inspirerend event te worden, georganiseerd door en voor leerlingen,” aldus Gert Schooten, directeur CSG Liudger Raai (school voor havo, atheneum en gymnasium in Drachten).

Optredens leerlingen, Sterre Koning en Hannah Mae
Het thema van de viering is PaasTIJD. Bjorn Meulendijks projectleider bij Verus: “Soms lijken de minuten voorbij te kruipen en op een ander moment knipper je twee keer met je ogen en is de dag alweer voorbij. We nemen leerlingen in de viering mee in herkenbare situaties waarin de tijd lijkt stil te staan.” Het programma bestaat uit eigentijdse en enthousiasmerende werkvormen, muziek en optredens van leerlingen en BN’ers: Sterre Koning en Hannah Mae. Leerlingen kunnen via de chat (anoniem) hun persoonlijke verhalen delen en zo actief meedoen met de paasviering.

Lesprogramma: Dwars door de Nacht
Door heel Nederland doen basis-, vo- en mbo-scholen mee aan het lesprogramma ‘Dwars door de Nacht’ van Verus. Het lesprogramma bestaat uit video’s en werkvormen. In de video’s nemen bekende artiesten de leerlingen een nacht mee naar hun voormalige school. Met een Bijbeltekst uit de veertigdagentijd zijn zij overgeleverd aan de stilte van het lege gebouw. Zij vertellen over hun ervaringen en de gebeurtenissen uit die periode en aan het einde van de nacht hebben zij hier een lied over geschreven.

Er komen herkenbare thema’s voor leerlingen voorbij, zoals angst, gemis, zelfbewustzijn, hoop en uiting. Schooten: “Wij vinden het lesprogramma heel eigentijds en laagdrempelig en het biedt daarnaast goede mogelijkheden om met leerlingen in gesprek te gaan.” Ter afsluiting van het lesprogramma kunnen de scholen deelnemen aan de online paasviering. De video van de viering is direct na de live uitzending online beschikbaar, zodat scholen een paasviering kunnen organiseren op een zelf gekozen tijdstip.

Meer info
De paasviering vindt op donderdag 6 april van 10.30 – 11.00 uur plaats in het Sportcomplex aan de Leerweg 3 te Drachten. Meer informatie over de paasviering en het lesprogramma Dwars door de Nacht staat op https://start.verus.nl/