European Parliament Ambassodor School (EPAS)

CSG Liudger Raai komt in aanmerking voor het certificaat EPAS-school. Dit staat voor: European Parliament Ambassador School (EPAS).

Over European Parliament Ambassador School (EPAS)

Het European Parliament Ambassador School-programma (EPAS) is bedoeld om leerlingen meer inzicht te geven in de Europese parlementaire democratie, de rol van het Europees Parlement en de Europese waarden. Het programma stimuleert leerlingen om actief deel te nemen aan de EU-democratie. De doelgroep zijn leerlingen met een diverse achtergrond op sociaal, geografisch en onderwijsgebied.

 

Scholen die geselecteerd worden om deel te nemen aan het programma wijzen een aantal docenten en leerlingen aan als Senior en Junior Ambassador. Zij zijn binnen de school verantwoordelijk voor het programma. De docenten zorgen voor het onderwijsaspect, in de eerste plaats door les te geven over de Europese parlementaire democratie. Daarbij kunnen ze gebruikmaken van het interactieve lesmateriaal van het Europees Parlement met algemene informatie en feiten over de EU, lessen om democratische vaardigheden en participatie te oefenen, klassikale rollenspellen en quizzen. Docenten en leerlingen kunnen allerlei activiteiten organiseren. Zo kunnen zij een EU-infopunt oprichten, evenementen organiseren in het kader van de Dag van Europa of content over Europa plaatsen op sociale media Zij kunnen contact leggen met leden van het Europees Parlement, andere Ambassadors en partners, en nemen een actieve rol op in hun gemeenschap.

Aan het einde van elk schooljaar worden de door de scholen georganiseerde activiteiten beoordeeld. Als het programma met succes is uitgevoerd, krijgt de school het certificaat van Ambassador School. De Senior en Junior Ambassadors krijgen een certificaat uitgereikt tijdens een plechtigheid die door het plaatselijke liaisonbureau van het Europees Parlement wordt georganiseerd. Vaak zijn hierbij ook leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van nationale en lokale overheden en partners aanwezig. 

CSG Liudger Raai komt in aanmerking voor het certificaat EPAS-school.

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Kijk op de website van het Europees Parlement.