Organisatie

CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs met ongeveer 3200 leerlingen en 400 medewerkers. Het onderwijs is georganiseerd op vijf locaties:


Wij bieden de volgende onderwijsmogelijkheden:

 


College van Bestuur en Raad van Toezicht

CSG Liudger valt onder de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Oost Friesland en staat onder het bevoegd gezag van het:

College van Bestuur

Sinds 1 september 2017 heeft CSG Liudger een éénhoofdig College van Bestuur (CvB), t.w. dhr. J. Vogel.
Het CvB is het centrale bestuursorgaan van de scholengemeenschap.

Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het CvB is de werkgever van alle personeel van CSG Liudger. Tevens bepaalt het CvB de strategische koers van de scholengemeenschap. Het CvB heeft de volgende portefeuilles onder zich:

 • Personeel
 • Onderwijs
 • Beheer en financiën
 • In- en externe communicatie
 • Kwaliteitszorg

Het CvB wordt ondersteund door de centrale diensten.

Raad van Toezicht

Sinds 1 augustus 2011 kent CSG Liudger een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van de scholengemeenschap. De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Dhr. C.J. van Buiten (voorzitter)
 • Mevr. J. Lohmann (vice-voorzitter)
 • Dhr. J.M. Amperse
 • Dhr. P.S. Fortuin
 • Dhr. A.H. Renkema
 • Dhr. D.J. van der Zee
 • Mevr. J.A. Hartholt
   

De Raad van Toezicht werkt met een jaarkalender en een intern toezichtkader. Daarnaast brengt de Raad van Toezicht jaarlijks twee werkbezoeken aan twee locaties van CSG Liudger. Zo heeft ze in een cyclus van drie jaren telkens de gehele scholengemeenschap en de ondersteunende diensten bezocht. Jaarlijks treffen de Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht elkaar.
 


 • Weekthema Oase week 38: Ruzie

  Broers en zussen. Je kunt misschien soms niet met hen leven. Maar je kunt zeker niet zonder hen.  

  lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700