Gezonde school

Op alle scholen van CSG Liudger wordt veel aandacht besteed aan de gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers. Dit door het organiseren van activiteiten rondom gezondheid, het inrichten van een gezonde kantine en het inrichten van een gezond schooplein. Ook wordt in de lessen aandacht besteed aan thema’s rondom bijvoorbeeld beweging, verslaving en goede voeding.

Take care of yourself!

Binnen CSG Liudger vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten vooral gezondere keuzes biedt. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij. We werken op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.

CSG Liudger locatie Raai heeft een zilveren Schoolkantine Schaal 2020 – 2021 van het Voedingscentrum verdiend. De schaal is de bekroning op het harde werk voor de gezondere inrichting van de schoolkantine. Tenminste 80% van het aanbod bestaat uit gezondere broodjes, fruit, salades en andere gezondere producten. Water om te drinken is altijd beschikbaar. Voor leerlingen is het extra makkelijk om een gezondere keuze te maken, want die producten liggen vooraan. De ambitie is vastgelegd in ons voedingsbeleid en wordt jaarlijks geëvalueerd. Op deze manier is de Gezonde Kantine en de Gezonde School gewaarborgd.

Locatie Raai en locatie Splitting gezamenlijk subsidie ontvangen voor het project ‘Gezonde Schoolpleinen’ van Jantje Beton. De schoolpleinen van beide locaties zijn omgetoverd tot gezonde schoolpleinen. Het resultaat:

  • twee prachtige pleinen die mede door de inzet en input van leerlingen tot stand zijn gekomen;
  • op de pleinen zijn toestellen en attributen geplaatst en ruimtes gecreëerd die uitnodigen om te bewegen. Denk daarbij aan een pannakooi, stepping stones, een basketbalveld en een klimtoren;
  • de pleinen zijn ook na schooltijd en in de weekenden open en toegankelijk voor iedereen;
  • de pleinen bestaan niet alleen uit steen, ze zijn aangekleed met bomen, beplanting en water. Met andere woorden: ‘groene’ pleinen;
  • sinds 1 augustus 2016 zijn beide pleinen rookvrij en is roken niet toegestaan op beide pleinen;
  • leerlingen van de afdeling groen van locatie Splitting zijn betrokken bij het beheer van de pleinen.


We zijn trots op het resultaat en onderschrijven het belang van een gezond schoolplein, voor onze leerlingen en medewerkers. 

Ook sport en bewegen is één van de onderdelen van een gezonde school. Gedurende het jaar worden verschillende activiteiten rond het thema ‘Bewegen en Sport’ aangeboden in alle leerjaren. 

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact op via ons algemene e-mailadres.