J

Accent op aandacht

Onderwijsaanbod

Onderwijs

CSG Liudger biedt alle vormen van voorgezet onderwijs aan: van praktijkonderwijs en vmbo, tot havo en vwo (atheneum en gymnasium).

Leerwegen

Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs (Pro) is een vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12-18 jaar die worden voorbereid op een plaats op de arbeidsmarkt en/of doorstroom naar een mbo-opleiding op niveau 1 en 2. Leerlingen leren door te doen. Dit in nauwe samenwerking met scholen en bedrijven. Er zijn drie leerroutes: de veilige route, de uitdagende route en de schakelroute. Veel leerlingen volgen cursussen en verlaten de school met meerdere certificaten.

Praktijkonderwijs/vmbo
Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen leerlingen naast de uitdagende route, veilige route en schakelroute van het praktijkonderwijs kiezen voor de route pro-vmbo. Deze route is bedoeld voor leerlingen die zich op de grens van het praktijkonderwijs en vmbo bevinden. Bij deze route krijgen leerlingen de kans om lessen te volgen met vmbo-leerlingen en de mogelijk om door te stromen naar het vmbo. De pro-vmbo route wordt aangeboden door locatie Splitting en De Ring in Drachten.

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor praktisch ingestelde jongeren. Aan de hand van praktische vakken ontdekken leerlingen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Deze leerweg duurt vier jaar. Het examen bestaat uit vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Met dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo, niveau 2.

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg lijkt op de basisberoepsgerichte leerweg. Het is bedoeld voor jongeren die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. De leerweg duurt vier jaar. Het examen bestaat uit vier algemene vakken en één beroepsgericht vak. Met dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo, niveau 3 en 4.

Vmbo theoretische leerweg
De theoretische leerweg bestaat voornamelijk uit theoretische vakken. De leerweg duurt vier jaar. Het examen bestaat uit minimaal 6 vakken. De theoretische leerweg heet bij locatie Splitting mavo. Bij CSG Liudger worden leerlingen gestimuleerd om extra examen te doen in 1 of meer vakken. Dit kan een regulier vak, een profielvak of één van de extra vakken van een locatie zijn. Met dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo, niveau 3 of 4.

Vmbo gemengde leerweg
De gemengde leerweg is een mix tussen theorie en praktijk. De gemengde leerweg start in leerjaar 3. Het verschil met de theoretische leerweg is, dat leerlingen naast theorievakken een profielvak kiezen. Het aanbod van de profielen verschilt per locatie. De gemengde leerweg heet bij locatie Splitting mavo. Met dit diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het mbo, niveau 3 of 4.

Mavo+
Mavo+ wordt alleen aangeboden door locatie Splitting in Drachten. Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die op de grens van de mavo en de havo zitten. Op de mavo+ ontdekken ze welk niveau het beste bij hen past en kunnen ze gemakkelijker (tussentijds) doorstromen naar de havo. De eerste twee jaar krijgen de leerlingen bij de theorievakken les op beide niveaus en maken ze ook de toetsen op beide niveaus. Mede hierdoor kunnen ze aan het einde van leerjaar 1 of 2 overstappen naar de havo.  

Havo
De havo duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Vanaf leerjaar 3 kiest iedere leerlingen een profiel. Er zijn vier profielen:
• cultuur en maatschappij (C&M)
• economie en maatschappij (E&M)
• natuur en gezondheid (N&G)
• natuur en techniek (N&T)

Vwo (gymnasium en atheneum)
Het vwo duurt zes jaar en leidt op voor een vervolgstudie op de universiteit. Tot het vwo behoren atheneum en gymnasium. Locatie Raai biedt de volledige opleiding aan. Bij locatie Raai krijgen alle eerstejaars een oriëntatie-programma op de klassieke talen en culturen, zodat ze een goede keuze kunnen maken tussen atheneum of gymnasium. Op het gymnasium krijgen leerlingen naast alle vakken die op het atheneum worden gegeven de vakken Gries en Latijn. Vanaf leerjaar drie kiezen de leerlingen een profiel. Er zijn vier profielen:
•cultuur en maatschappij (C&M)
•economie en maatschappij (E&M)
•natuur en gezondheid (N&G)
•natuur en techniek (N&T)

Tweetalig onderwijs (havo en vwo)
Bij locatie Raai in Drachten kunnen leerlingen met een havo- of vwo-advies in leerjaar 1 kiezen voor tweetalig onderwijs (tto). Locatie Raai is een gecertificeerd Juniorcollege, dit betekent dat de opleiding voldoet aan de gestelde Europese richtlijnen. Bij tto krijgen de leerlingen de eerste drie jaar minimaal de helft van de vakken in het Engels. De voertaal in de lessen is Engels en er worden Engelse boeken en lesmethodes gebruikt. Daarnaast leren ze meer over Europa, de Europese Unie en internationaal burgerschap. In klas 3 sluiten ze het vak Engels af met een erkend Anglia-examen. Leerlingen die dit examen halen, kunnen vanaf klas 4 het IB-programma volgen. Ook dit programma wordt afgesloten met een internationaal erkend examen. Tto is een uitstekende voorbereiding op een eventuele Engelstalige vervolgopleiding of op een toekomstige werkkring waar Engels de voertaal is.

Meertalig onderwijs (vmbo tl, havo en vwo)
In Burgum krijgen leerlingen met een vwo-advies meertalig onderwijs aangeboden en in Waskemeer leerlingen in de onderbouw van de theoretische leerweg, havo en het vwo. Leerlingen volgen lessen in het Nederlands, Engels en Fries. Zo bouwen ze een duidelijk voorsprong bij de talen en specifiek Engels op en zijn ze goed voorbereid op een Engelstalige vervolgopleiding aan het hbo of de universiteit. De onderbouw wordt afgerond met een Anglia-certificaat voor Engels en een Frisia-certificaat voor Fries, daarnaast ontvangen alle leerlingen een mvo-certificaat. Met vijf vakken in het Engels en één in het Fries, is de helft van de vakken meertalig.

Technasium (havo en vwo)
Het technasium wordt aangeboden op locatie Raai in Drachten. In leerjaar 2 kunnen alle havo- en vwo-leerlingen kiezen voor het technasium. Om kennis te maken met het technasium krijgen alle eerstejaars leerlingen het vak ‘Onderzoek & Ontwerpen’ (O&O). Bij dit vak gaan leerlingen net als bij het technasium in groepjes aan de slag met vraagstukken van echte opdrachtgevers. Het gaat om opdrachten die een link hebben met techniek, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie. Een leerling kan ervoor kiezen om examen te doen in het vak O&O.

 

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer

0512 305 700

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.