Ziekte, vakantie, verlof en verzuim​

Op deze pagina zie je wanneer je vakantie en vrije dagen hebt! Verder lees je alles over verzuim, verlof aanvragen en ziekmelden.    

Handige informatie!

Herfstvakantie

15 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december t/m 8 januari 2023

Organisatiedag personeel*

9 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 5 maart 2023

Goede vrijdag*
(Identiteitsdag voor personeel)

7 april 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Meivakantie

22 april t/m 7 mei 2023

Bevrijdingsdag

5 mei (in de meivakantie)

Hemelvaart

18 mei 2023

Dag na Hemelvaart

19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Verlengde zomervakantie*

17 juli t/m 21 juli 2023

Zomervakantie

22 juli t/m 3 september 2023

* Deze dagen zijn voor het personeel werkdagen en voor leerlingen vrije dagen 

Leerlingen die ziek of absent zijn, dienen zich voor aanvang van de eerste les te melden bij de locatie.

Locatie Burgum
Bel tussen 7.30 en 8.30 uur naar 0511 – 460 260.

Locatie HAVOtop Burgum
Bel voor aanvang van de lessen naar 0511 – 705 700.

Locatie Raai
Bel tussen 7.30 en 8.30 uur naar 0512 – 305 799.

Locatie De Ring
Bel tussen 7.45 en 8.10 uur naar 0512 – 513 836.

Locatie Splitting
Bel tussen 7.30 en 9.30 uur naar 0512 – 305 788.

Locatie Waskemeer
Bel tussen 7.45 en 8.30 uur naar 0516 – 421 681

Als niet duidelijk is waarom een leerling afwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Als een leerling ongeoorloofd afwezig is, worden passende maatregelen genomen. In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) doet CSG Liudger er alles aan om dit in de toekomst te voorkomen. Als met de maatregelen het gewenste resultaat niet wordt behaald, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.

In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. In het protocol ‘Bijzonder verlof’ staan de uitzonderingen en bijbehorende regels. 

Hoe vraag je verlof aan?
Vul het formulier van je school in onder onderstaande link en lever het in bij de administratie van je school.

Verlof Burgum
Verlof Raai Drachten
Verlof Splitting Drachten
Verlof Waskemeer

CSG Liudger heeft een topsportvriendelijk klimaat. De faciliteiten die CSG Liudger aanbiedt, zijn gericht op het begeleiden van (aankomende) topsporters in relatie tot de combinatie topsport en onderwijs, met als doel het behalen van het gewenste onderwijsdiploma. Dit houdt in dat CSG Liudger extra faciliteiten aanbiedt aan topsportende leerlingen, zodat zij hun sport zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Voorbeelden van extra faciliteiten zijn:

– incidenteel vrijgeven bij (internationale) nationale wedstrijden;
– verplaatsen van proefwerken;
– verplaatsen van opdrachten.

Nieuwe regeling ministerie van OC &W
Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Klik hier om de regeling te downloaden.

Registratieformulier
Om in aanmerking te komen voor een topsportstatus moet een registratieformulier worden ingevuld. Vervolgens wordt er een afspraak met je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor/coach gemaakt om te bespreken wat je nodig hebt.

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met je coach of de administratie van je locatie. Voor algemene vragen kun je mailen naar ons algemene e-mailadres.