Ziekte, vakantie, verlof en verzuim​

Op deze pagina zie je wanneer je vakantie en vrije dagen hebt! Verder lees je alles over verzuim, verlof aanvragen en ziekmelden.       

Handige informatie!

Eerste maandag na zomervakantie*4 september 2023
Dag van de Leraar/Medewerker*5 oktober 2023 (met uitzondering van de Raai)
Herfstvakantie21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie17 februari t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag29 maart 2024
Tweede Paasdag1 april 2024
Meivakantie27 april t/m 12 mei 2024
Koningsdag27 april 2024 (in meivakantie)
Bevrijdingsdag5 mei 2024 (in meivakantie)
Hemelvaart9 mei + 10 mei 2024 (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag20 mei 2024
Laatste dag voor zomervakantie*19 juli 2024
Zomervakantie20 juli t/m 1 september 2024

* Deze dagen zijn voor het personeel werkdagen en voor leerlingen vrije dagen. Leerlingen van de Raai zijn 3 oktober i.p.v. 5 oktober vrij. 

Extra vrije dagen

CSG Liudger Burgum

Organisatiedag*16 november 2023
Organisatiedag*8 januari 2024
Organisatiedag*16 februari 2024
Organisatiedag*19 maart 2024

* Deze dagen zijn voor het personeel werkdagen en voor leerlingen vrije dagen

CSG Liudger Raai

Organisatiedag*4 september 2023 (startdag)
Organisatiedag*3 oktober 2023
Organisatiedag*20 oktober 2023
Organisatiedag*8 januari 2024
Organisatiedag*13 maart 2024
Organisatiedag*18 juli 2024 (personeelsdag)
Organisatiedag*19 juli 2024 (slotdag)

* Deze dagen zijn voor het personeel werkdagen en voor leerlingen vrije dagen

Leerlingen die ziek of absent zijn, dienen zich voor aanvang van de eerste les te melden bij de locatie.

CSG Liudger Burgum
Bel tussen 7.30 en 8.30 uur naar 0511 – 460 260.

HAVOtop Burgum
Bel voor aanvang van de lessen naar 0511 – 705 700.

CSG Liudger Raai
Bel tussen 7.30 en 8.30 uur naar 0512 – 305 799.

PRO Drachten
Bel tussen 7.45 en 8.10 uur naar 0512 – 513 836.  

CSG Liudger Splitting
Bel tussen 7.30 en 9.30 uur naar 0512 – 305 788.

CSG Liudger Waskemeer
Bel tussen 7.45 en 8.30 uur naar 0516 – 421 681

Als niet duidelijk is waarom een leerling afwezig is, wordt er contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Als een leerling ongeoorloofd afwezig is, worden passende maatregelen genomen. In overleg met de ouder(s)/verzorger(s) doet CSG Liudger er alles aan om dit in de toekomst te voorkomen. Als met de maatregelen het gewenste resultaat niet wordt behaald, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.

In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. In het protocol ‘Bijzonder verlof’ staan de uitzonderingen en bijbehorende regels. 

Hoe vraag je verlof aan?
Vul het formulier van je school in onder onderstaande link en lever het in bij de administratie van je school.

Verlof Burgum
Verlof Raai Drachten
Verlof Splitting Drachten
Verlof Waskemeer

CSG Liudger heeft een topsportvriendelijk klimaat. De faciliteiten die CSG Liudger aanbiedt, zijn gericht op het begeleiden van (aankomende) topsporters in relatie tot de combinatie topsport en onderwijs, met als doel het behalen van het gewenste onderwijsdiploma. Dit houdt in dat CSG Liudger extra faciliteiten aanbiedt aan topsportende leerlingen, zodat zij hun sport zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Voorbeelden van extra faciliteiten zijn:

– incidenteel vrijgeven bij (internationale) nationale wedstrijden;
– verplaatsen van proefwerken;
– verplaatsen van opdrachten.

Nieuwe regeling ministerie van OC &W
Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Klik hier om de regeling te downloaden.

Registratieformulier
Om in aanmerking te komen voor een topsportstatus moet een registratieformulier worden ingevuld. Vervolgens wordt er een afspraak met je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor/coach gemaakt om te bespreken wat je nodig hebt.

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met je coach of de administratie van jouw school. Voor algemene vragen kun je mailen naar ons algemene e-mailadres.