Coronavirus

Op deze pagina lees je de laatste updates over het coronavirus en (verwijzen we naar) de geldende maatregelen in het voortgezet onderwijs. 

Hoe zit het met de coronamaatregelen bij ons op school? Je leest het hier. 

Het kabinet heeft op 26 november besloten dat scholen open blijven. Gelukkig, want we vinden het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk les op school krijgen. Er zijn wel extra maatregelen aangekondigd voor het onderwijs, die vandaag ingaan. De extra maatregelen zijn bedoeld om besmettingen sneller op te sporen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In dit bericht leest u welke (extra) maatregelen er gelden en hoe we omgaan met besmettingen op school.

Extra maatregelen voor het voortgezet onderwijs
Bekijk hier een (visueel) overzicht van de coronaregels in het onderwijs per 29 november. Onderstaand een opsomming van regels die op school gelden en de extra maatregelen die we op onze scholen nemen:

 • De pauzes worden gespreid over verschillende tijdstippen en er zijn looproutes in de school.
 • Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.
  Zijn er in een eerder stadium andere afspraken gemaakt met betrekking tot deze regel, bijvoorbeeld in verband met gezondheid? Dan zijn deze nu weer van toepassing.
 • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers. Voor medewerkers onderling geldt de 1,5 meter afstand wel. We vragen leerlingen (waar het kan) ook 1,5 meter afstand te houden tot medewerkers. Er geldt een uitzondering voor bepaalde praktijklessen, waarbij deze afstand onmogelijk is. In dit geval worden andere voorzorgsmaatregelen genomen.
 • Leerlingen en medewerkers met klachten, blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Bij twijfel, kunt u de beslisboom van de RIVM <zie bijlage, koppelen> volgen.
 • Per 15 november zijn de quarantaineregels aangescherpt: wanneer een huisgenoot corona heeft, geldt thuisblijven, ongeacht of de persoon in kwestie gevaccineerd is of niet.
 • Alle leerlingen en medewerkers krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week preventief te testen met een zelftest. Dit advies geldt ook voor gevaccineerden. Zelftesten zijn op school beschikbaar en worden uitgedeeld.
 • Contacten tussen verschillende klassen worden zoveel mogelijk vermeden.
 • Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.

Vrijdag 13 november heeft het kabinet tijdens de persconferentie een flink aantal maatregelen bekend gemaakt om de forse stijging van het aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk te laten dalen. Maatregelen waar we allemaal op een bepaalde manier mee te maken krijgen en die ten minste drie weken duren. Het kabinet heeft, op basis van het advies van het OMT, besloten de situatie in het voortgezet onderwijs ongewijzigd te laten. De basisregels en de bestaande regels voor het onderwijs blijven van kracht, kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Er zijn wel enkele (aangescherpte) algemene regels/adviezen waar we op school rekening mee moeten houden:

 • Advies 1,5 meter afstand
  Hoewel de 1,5 meter maatregel is losgelaten in het onderwijs, geldt er wel een advies om 1,5 meter afstand te houden wanneer dat kan. Wij vragen leerlingen en medewerkers dit advies ter harte te nemen.
 • Aangescherpte quarantaineregels
  Per 15 november zijn de quarantaineregels aangescherpt: wanneer een huisgenoot corona heeft, geldt thuisblijven, ongeacht of de persoon in kwestie gevaccineerd is of niet.

We houden ons aan de richtlijn voor onderwijs tijdens corona van de VO-raad. 

Leerlingen en medewerkers krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen op het coronavirus. Zo helpen ze het coronavirus zo veel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. 

Zelftesten zijn gratis beschikbaar op school. Het afnemen van een zelftest is een vrijwillige keuze.

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels. Zoals handen wassen en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Voor de volledige, actuele informatie over de maatregelen rondom het coronavirus (in het onderwijs) verwijzen we naar www.rijksoverheid.nl en www.VO-raad.nl.

Voor specifieke vragen of onduidelijkheden, neem gerust contact op met de één van onze locaties. Voor algemene vragen kun je mailen naar ons algemene e-mailadres.