Passend onderwijs

Onze scholengemeenschap werkt vanuit vier kernwaarden: respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing (zie ook onze schoolgids op de website). Passend onderwijs, waarbij zoveel mogelijk leerlingen een plek hebben in het reguliere onderwijs bij hen in de buurt, past heel goed bij deze kernwaarden. Als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft, zal de ondersteuningscoördinator kijken of de school de benodigde ondersteuning kan bieden.

Onze school kent 3 vormen van ondersteuning:

  • Basisondersteuning (meedoen)
  • Basisondersteuning plus (meedoen plus)
  • Extra ondersteuning (meerdoen)

Meer informatie over de soorten ondersteuning per locatie, vindt u onder 'downloads' rechts onderaan deze pagina. Daar staan de schoolondersteuningsprofielen per locatie, het totale schoolondersteuningsprofiel van CSG Liudger en de samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel.

Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland
CSG Liudger is onderdeel van het samenwerkingsverband Zuidoost - Friesland. Het samenwerkingsverband bestaat uit 19 schoolbesturen en heeft als ambitie om zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs te bieden in het regulier voortgezet onderwijs onder het motto " gewoon waar het kan, speciaal waar het moet ". Wilt u meer weten over passend onderwijs dan kunt u, naast de informatie via CSG Liudger, ook contact opnemen met het samenwerkingsverband.


  • Weekthema Oase: Wat een optimist

    Als je gaat doordenken, kun je overal iets achter zoeken.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700