Bestuurlijke fusie regionale VO-scholen een feit

CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College bundelen krachten als Fierder Onderwijs

Per 1 augustus 2022 bestaat Fierder Onderwijs, een stichting ontstaan uit de bestuurlijke fusie tussen drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. Fierder Onderwijs heeft een tweehoofdig College van Bestuur en er is één centrale afdeling gevormd.

6500 leerlingen op 11 scholen
Onder de stichting Fierder Onderwijs vallen per 1 augustus 2022 elf scholen en de afdeling Fierder Onderwijs Centraal. Met deze fusie wordt onderwijs aan circa 6500 leerlingen geboden, verdeeld over locaties in Buitenpost, Burgum, Dokkum, Drachten, Grijpskerk, Kollum, Schiermonnikoog en Waskemeer. Binnen de scholengemeenschappen kunnen leerlingen alle vormen van voortgezet onderwijs volgen: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In totaal zijn er achthonderd medewerkers binnen deze locaties actief. Hoewel de besturen van de VO-scholen zijn gefuseerd, behouden de scholen hun eigen naam en identiteit.

Meer weten over deze bestuurlijke fusie? Kijk dan op fierderonderwijs.nl