Kening fan de cross – Projekt Frysk op it Liudger Raai

“Wa’t seit net fan lêzen te hâlden, hat noch noait in goed boek lêzen”, aldus Cedin, de organisatie die zich inzet voor de kwaliteit van onderwijs. Om het lezen én het Fries in het voortgezet onderwijs te stimuleren, werken Cedin, Afûk, Fers en Stichting Lezen samen in het project LêsNo: het leesbevorderingsproject voor jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. CSG Liudger Raai doet ieder jaar mee aan dit project.

Kening fan de cross

Ieder jaar reikt Cedin een boek uit die de leerlingen en docenten samen gaan lezen. Dit jaar was het boek ‘Kening fan de cross’ wat gaat over een meisje (Isabel) dat meedoet aan een autocross. Ook haar vriend Sven doet mee. Ze zijn niet alleen een setje, maar ook concurrenten van elkaar. Beide strijden ze om de titel in het Frysk Kampioenskip Junior Stockcar. Sven lijkt favoriet: hij heeft het beste materiaal en wordt geadviseerd door zijn fanatieke heit. De spanningen tussen Sven en Isabel lopen hoog op; wie wordt kampioen? Wat hebben ze ervoor over om te winnen? En wat betekent dit voor hun relatie? Kening fan de cross is een boek vol actie en humor en situaties die de leerlingen kunnen tegenkomen in hun leven. In de lessen werd dit met elkaar besproken.

Nu het boek uit is, gingen de leerlingen aan de slag met het maken van een verwerking van het boek. Ze konden kiezen uit het schrijven van een boekverslag of het maken van een poster of strip. Ze mochten ook zelf een verwerkingsvorm bedenken. Er zijn verrassende en prachtige werkstukken gemaakt. Onderstaand vind je een impressie. “As dosint Frysk bin ik tige grutsk op de learlingen dy’t sokke moaie dingen makken hawwe” aldus Aafke de Jong, docent Frysk op CSG Liudger Raai. “Het nakijken was echt een feestje”, voegt de enthousiaste docente hieraan toe.

Verwerkingen