Label ‘Verkeersveilige school’

Als eerste school voor voortgezet onderwijs in Tytsjerksteradiel ontving CSG Liudger in Burgum dinsdag 31 mei het ‘verkeersveiligheidslabel’ van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân en de Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Bovendien ontving de school een cheque van 796 euro. Twee leerlingen van de VWO2 klas namen de cheque in ontvangst en gaven die daarna door aan de locatiedirecteur Emiek van Campen. Het geld wordt gebruikt voor een educatieve voorstelling over verkeersveiligheid.

Teamleider Jannechien van der Kooi gaf tijdens de uitreiking aan, dat verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel is van de lessen op school. “Begjin septimber, yn de yntroduksjewike, sille wy op skoalle wer it nedige omtinken jaan oan ferkearsedukaasje. Foar de nije earsteklassers is de fyts APK is in fest ûnderdiel fan dit programma.”

De tweedeklassers krijgen het thema ‘alcohol en drugs in het verkeer’ te bespreken met behulp van de tripping bike. Met derdeklassers wordt gepraat over verkeersongelukken en wat die met een mens kunnen doen (traffic informers). De vierdeklassers mogen meedenken en –praten over meer verkeersveiligheid op straat, met het project ‘kruispunt’. De onderdelen zijn gekozen uit een aanbod wat door de Provincie Fryslân wordt samengesteld. Twee leerlingen van de 2VWO-klas vertelden dat ze onlangs ‘op het nippertje’ aan een verkeersongeval waren ontsnapt. “Een automobilist die mij (op de fiets) voorrang diende te geven, remde pas op het allerlaatste moment!” vertelt een leerling. “Daar ben ik behoorlijk van geschrokken! Maar gelukkig liep het goed af.” Afleiding en haast zijn zelden goed in het verkeer.

Voorzitter Peter van de Hoef van Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) prees de aanpak van de school. Het feit dat de school het verkeersveiligheidslabel kreeg, wijst er op dat er volop aandacht is voor verkeersveiligheid, zei hij. Bij het ‘label’ hoort ook een bordje ‘Verkeersveilige school’. Dit werd dinsdag onthuld door Evelien Karrenbelt van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en gemeentelijk ambtenaar Johan Meirink van Tytsjerksteradiel. Het bordje pronkt naast de ingang van de school.
De eerstvolgende activiteit van de Burgumer school op het gebied van verkeersveiligheid is donderdag 16 juni. “Dan komme de nije earsteklassers fan folgjend jier foar in kennismakking nei skoalle en jouwe wy ek omtinken oan harren ferkearsfeilige fytsrûtes nei skoalle”, zegt Jannechien van der Kooi.

Tekst en foto’s  – Gerrit van der Meer (Aktief)