Leerlingen 4 vwo winnen prijs voor beste design met ‘Wij hebben de Toekomst’

Op donderdag 15 september zijn 33 teams van technasium-, vmbo- en mbo-scholen in de drie noordelijke provincies gestart aan scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’. Met ideeën voor het opwekken van energie op school, won team ‘Micro Champions’ van CSG Liudger Raai Drachten de prijs voor beste design.

Tijdens een dertig uur durende hackathon op school bedachten de leerlingen van klas 4 vwo ideeën voor verschillende energiekwesties, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Deze ideeën zijn vervolgens gepitcht, waarbij een overall prijs, prijs voor meeste impact, publieksprijs en prijs voor beste design te winnen viel. Team Micro Champions, bestaande uit 6 leerlingen van 4 vwo, ging er met de prijs voor beste design vandoor. Erg bijzonder aangezien er 14 scholen uit Groningen, Drenthe en Fryslân meedoen aan deze scholenchallenge.

 

Energieneutraal

Dit zestal bedacht onder andere een design voor een overdekt fietsenhok met zonnepanelen en stoeptegels die door trilling energie kunnen opwekken. Maar voor de jury was het idee van energieopwekkende glazen bakstenen, doorslaggevend. Met al deze maatregelen zou CSG Liudger theoretisch gezien energieneutraal kunnen worden. De jury reageerde dan ook zeer enthousiast: “Ze hebben een praktisch design, zijn innovatief en hebben zelfs al een bedrijfsmodel. Met dit idee promoten ze innovatie.” Scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ is een initiatief van Nationaal Programma Groningen en Stichting Technasium, om jongeren te betrekken bij oplossingen voor energiekwesties.


Officiële overhandiging

‘Yeah, we hebben gewonnen!!’, klonk het volmondig bij het horen van de uitslag. Afgelopen donderdag werd de prijs voor ‘Beste design’ officieel overhandigd door Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen, in samenwerking met Jorien de Leeuw, Adviseur Jongerenparticipatie. Aan de prijs is een cheque van 300 euro verbonden, welk bedrag de leerlingen mogen besteden aan iets technisch.

 

Kans op de hoofdprijs

In de komende zeven weken staat het verder ontwikkelen van de ideeën centraal, waarbij de ideeën worden uitgewerkt tot uitvoerbare oplossingen. Hierin staat ondernemend denken van de ‘Kritische vriend methode’ van het Lectoraat Verandering centraal. De scholenchallenge eindigt op vrijdag 11 november 2022 met een pitch in het provinciehuis van Fryslân. Tijdens deze dag maken alle leerlingen van de 33 teams nog kans op een startbedrag voor het (laten) uitvoeren van hun idee. Per provincie is zo’n startkapitaal beschikbaar gesteld en de hoofdprijs bedraagt 10.000 euro.

 

Deelnemende scholen

Aan de scholenchallenge doen vijf scholen uit Groningen mee en zeven uit Drenthe. En in Fryslân zijn dat er drie: CSG Liudger, Stellingwerf College en het Linde College. In totaal denken 185 leerlingen en studenten na over kwesties rondom energie. Docent Johan Postema (Technator O&O) die zijn leerlingen op CSG Liudger hierin begeleidt, is in ieder geval zeer trots op wat de leerlingen al hebben neergezet en kijkt uit naar 11 november; de finale!

Meer weten? Kijk op www.nationaalprogrammagroningen.nl/scholenchallenge/