Tijd voor Liudger Leert op CSG Liudger Raai

Op dinsdag 7 februari volgden alle havo- en vwo-leerlingen van CSG Liudger Raai Drachten geen reguliere lessen, maar bepaalden zij hun eigen lesprogramma. Daarbij kon uit bijna 50 verschillende workshops gekozen worden, gegeven door docenten en externen. Van verf maken met scheikunde tot een tripje naar het Drents Museum of het Fries Museum.

 

Liudger Leert

Liudger Leert vindt drie keer per jaar plaats met als doel om leerlingen te laten ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

‘Liudger Leert is een dag vol met reuring en gezelligheid in en rond de school. Leerlingen volgen lessen die ze normaal niet volgen en docenten geven andere vakken’, aldus Jeroen Oosterwijk, docent en één van de initiatiefnemers van Liudger Leert.

‘Het draait overigens niet alleen om het aanbieden van workshops die aansluiten op hetgeen wat ze moeten leren, maar ook om het aanleren van andere vaardigheden als koken. Vooral handig voor de leerlingen die dat nog niet zo vaak doen’, constateert Oosterwijk.

 

Programma

Iedere leerling volgde een programma met zelf gekozen workshops. Ook konden leerlingen zelf workshops aandragen. Op school gingen leerlingen onder andere aan de slag met balsporten, het maken van een klok of met het beklimmen van de klimwand van de school. Buiten de schoolmuren viel ook genoeg te beleven; zo volgde vwo 4 een filmworkshop in de Lawei te Drachten, ging een groep leerlingen mountainbiken in Beetsterzwaag en brachten enkele groepen leerlingen een bezoek aan een museum.

 

Elkaar in een andere setting ontmoeten

‘Het doel van Liudger Leert is dat de leerlingen elkaar tijdens zo’n dag ook eens in een andere setting leren kennen in plaats van enkel het schoolse: in de schoolbanken zitten, lessen volgen en huiswerk of een toets maken. En dat terwijl je op hele andere manieren kunt leren. Dat proberen we op deze manier te laten zien.’

Uit de enthousiaste reacties die Oosterwijk van de leerlingen ontving, blijkt dat Liudger Leert voor herhaling vatbaar is.