Vijf Friese vo-scholen lanceren Taalryk

Vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland lanceren ‘Taalryk’. Deze scholen besteden expliciet aandacht aan sterk en verbonden taalonderwijs. In de dagelijkse onderwijspraktijk betekent dit dat de talen ook een plek hebben bij andere vakken en wereldburgerschapsvorming.

Taalryk – voor scholen met meertalige ambitie

Taalryk is hét netwerk van scholen in Friesland, die een duidelijke visie op meertaligheid in de praktijk brengen. Van taal word je rijker, is het idee achter de naam en het fundament onder de visie.

Ook de provincie Friesland draagt deze scholen een warm hart toe, omdat ze een breed Fries aanbod hebben. Gedeputeerde Sietske Poepjes: ‘Met het project Taalplan Frysk 2030 zetten wij in op een volwaardige plaats van de Friese taal in alle onderwijssectoren. Bij de scholen die zijn aangesloten bij Taalryk is er vanzelfsprekend een plek voor het Fries, maar ook aandacht voor meertaligheid. Leerlingen zijn zo goed voorbereid op hun vervolgstudie en hun baan in de toekomst.’

Het gaat bij Taalryk vooral om de leerlingen. Ze krijgen onder andere een internationaal programma aangeboden, waarbij ze zowel online als offline internationale ervaringen opdoen. Zo levert meertaligheid ook een bijdrage aan een toekomst als wereldburger.

Samenwerkende scholen

De deelnemende Taalryk-scholen zitten verspreid over Friesland: twee scholen van CSG Liudger in Burgum en Waskemeer, CSG Anna Maria van Schurman in Franeker en twee scholen van CSG Bogerman in Balk en Koudum.

De scholen werken samen op het gebied van onderwijskundige inzichten, certificering, examinering, internationalisering en (wereld)burgerschap. Ook wisselen zij onderling lesideeën uit over (wereld)burgerschapsprojecten, internationale activiteiten en organiseren zij een gemeenschappelijke leerlingendag op 21 juni 2023.

Meertalige activiteiten

In de dagelijkse praktijk ligt de focus vooral op de drie talen Nederlands, Fries en Engels, maar ook Duits en Spaans doen mee. Veel leerlingen gaan op een internationale ervaringsreis en hebben verschillende taalervaringsactiviteiten, zoals Engelstalig toneel, koken en klassenuitjes.

Alle meertalige activiteiten leiden in de onderbouw naar de Cambridgetoets voor Engels en de Frisiatoets voor Fries. Leerlingen in de bovenbouw ronden af met het landelijk examen Engels én Fries.

Kijk voor meer informatie over Taalryk op CSG Liudger in Burgum en Waskemeer op www.csgliudger.nl/taalryk