Dagopeningen

Een van de manieren waarop we als scholengemeenschap uiting geven aan onze christelijke identiteit, is de dagopening. We beginnen iedere schooldag met een dagopening en gebruiken daarvoor het ‘Oase Magazine’. De weekthema’s in de Oase geven de docent voor elke dag meerdere keuzes voor een Bijbelse of algemeen levensbeschouwelijke opening.

Bron:
Het weekthema op de hoofdpagina is met toestemming van de uitgever overgenomen uit Oase Magazine, 10e jaargang. Zie https://oasemedia.nl/

 


  • Weekthema Oase week 13 – Die ene plek

    Alle bijzondere momenten uit je leven zijn aan een speciale plek verbonden. Als er weer komt, stromen de herinneringen vanzelf naarbinnen. Soms is dat fijn en soms niet.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700