Boekenfonds

CSG Liudger heeft een eigen boekenfonds. Het beheer en de uitvoering van het boekenfonds is voor alle locaties in handen van de boekenfondscoördinator:

Dhr. M. Homan
Tel: 0512-305705
Email: boekenfonds@csgliudger.nl

Daarnaast kent elke locatie een boekenfondsmedewerker. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de leerlingen op de desbetreffende locatie.

Schooljaar 2018-2019

Bruikleenovereenkomst 2018-2019
Informatie bestellen rekenmachine
Bestellen rekenmachine (dit kan van 1 juli tot 11 augustus 2018)

Boekenfonds beschadigingen
algemene informatie
digitaal formulier
print formulier

Boekenfonds vermissingen
algemene informatie
digitaal formulier
print formulier


 


  • Weekthema Oase: Water

    Je kunt je niet alleen van buiten vies voelen, maar ook van binnen. Door nare dingen die je overkomen of door iets wat je een ander hebt aangedaan.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700