Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit

Op alle locaties werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteit maken we samen. Een goede sfeer, zorg en aandacht voor leerlingen vormen hierbij de basis. Onze locaties streven jaarlijks naar goede opbrengsten. Onze ambities staan in het schoolplan, denk bijvoorbeeld aan de doorstroming van leerlingen naar een volgend leerjaar en het streven naar goede examenresultaten.

Wij hechten veel waarde aan de mening van leerlingen, ouders en medewerkers over het onderwijs op onze school en om die reden voeren we tevredenheidsonderzoeken uit. Ook bevragen wij collega-scholen van Fricolore over de kwaliteit van ons onderwijs. Wij staan open voor verbetersuggesties en zullen waar mogelijk ons onderwijs en de dienstverlening verbeteren.

Veiligheid

Daarnaast streven wij naar een - in alle opzichten - veilige school. Op een veilige school voelen leerlingen, medewerkers en bezoekers zich thuis. Iedereen gaat met plezier naar school en wordt serieus genomen door andere leerlingen en medewerkers. Elke vorm van pesten, geweld, discriminatie en intimidatie wordt door ons niet geaccepteerd.

In het kader van preventie wordt tijdens de pauzes door surveillerende medewerkers een oogje in het zeil gehouden. De docent is verantwoordelijk voor de veiligheid in het lokaal. Op elke locatie zijn regels met elkaar afgesproken en die worden geregeld onder de aandacht gebracht. 

Schoolresultaten en slagingspercentages

Klik op onderstaande links om de schoolresultaten en slagingspercentages te bekijken.


  • Weekthema Oase: Raak!

    Wanneer werd jij voor het laatst emotioneel geraakt? Hoe heb je dat ervaren?

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700