Boekenfonds

Wij beschikken over een eigen boekenfonds. Het boekenfonds regelt de inkoop en uitleen van boeken voor alle leerlingen van de scholengemeenschap.

Informatie over het boekenfonds

Sinds het schooljaar 2009-2010 dienen de schoolboeken voor reguliere opleidingen in het voortgezet onderwijs gratis aan de leerlingen ter beschikking te worden gesteld. Bij ons op school worden de boeken in bruikleen aan de leerling ter beschikking gesteld. De boeken blijven wel eigendom van CSG Liudger.

Het beheer en de uitvoering van het boekenfonds is voor alle locaties in handen van de boekenfondscoördinator. De boekenfondscoördinator is het aanspreekpunt voor de leerlingen op locatie en bereikbaar via het algemene nummer van de betreffende locatie.

Wij vertrouwen erop dat leerlingen van CSG Liudger zorgvuldig met de ter beschikking gestelde boeken omgaan. Daarom hebben we er voor gekozen geen borg te vragen voor het lenen van de boeken. Wel hebben we een bruikleenovereenkomst opgesteld. 

Is een boek beschadigd, dan vragen we je om het meldformulier beschadigingen in te vullen en in te leveren bij de boekenfondscoördinator van jouw locatie. 

Ben je een boek kwijt, dan vragen we je om het meldformulier vermissingen in te vullen en in te leveren bij de boekenfondscoördinator van jouw locatie. 

Heb je nog vragen over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact op met de boekenfondscoördinator.