Locaties

Er zijn vijf locaties: één in Burgum, één in Waskemeer en drie in Drachten. Iedere locatie heeft een locatiedirecteur en één of meer teamleiders.

Locatie Burgum
Vmbo, havo en vwo locatie Burgum is gevestigd aan de Tj. Haismastraat 1 in Burgum. Vanaf leerjaar 4 kunnen havoleerlingen terecht bij de HAVOtop aan de Minnertshof 17 in Burgum. Kijk voor meer informatie op de webpagina van locatie Burgum (incl. HAVOtop).

Locatie Raai
Havo en vwo locatie Raai is gevestigd aan de Leerweg 1 in Drachten. Kijk voor meer informatie op de webpagina van locatie Raai.

Locatie Splitting
Vmbo/mavo locatie Splitting is gevestigd aan de Leerweg 2 in Drachten. Kijk voor meer informatie op de webpagina van locatie Splitting.

Locatie De Ring
Locatie De Ring is de locatie voor praktijkonderwijs en gevestigd aan De Ring 6 in Drachten. Kijk voor meer informatie op de webpagina van locatie De Ring.

Locatie Waskmeer
Vmbo, havo en vwo locatie Waskemeer is gevestigd aan de Leidijk 42-d in Waskemeer. Kijk voor meer informatie op de webpagina van locatie Waskemeer.


  • Weekthema Oase: Wat een optimist

    Als je gaat doordenken, kun je overal iets achter zoeken.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700