Aanmelden

Wat leuk dat u uw zoon/dochter wilt aanmelden voor één van onze scholen! Vanaf februari kunt u uw zoon/dochter via een link op deze pagina aanmelden voor schooljaar 2022-2023. 

Aanmelden schooljaar 2021-2022

 

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen voor leerjaar 1 bij CSG Liudger, zijn twee type aanmeldingsformulieren:

1. Via onderstaande link kunt u het aanmeldingsformulier downloaden waarna u het digitaal in kunt voeren. Bij deel A, in te vullen door ouders, is een handtekening wettelijk verplicht. Dit deel moet dus uitgeprint en ondertekend opgestuurd worden.
Digitaal aanmeldingsformulier

2. Het aanmeldingsformulier dat u hieronder kunt downloaden kan met de hand worden ingevuld door het uit te printen. Daarna kunt het ons toesturen.
Aanmeldingsformulier 2021-2022 printversie


Naast het aanmeldingsformulier is het wettelijk verplicht dat bij het inschrijven voor praktijkonderwijs ook het formulier ‘Zienswijze ouders’ wordt opgestuurd. Dit formulier kunt u via onderstaande link downloaden en printen. Vervolgens kunnen ouders het invullen en ondertekenen.

Praktijkonderwijs Zienswijze ouders


Om toegelaten te mogen worden tot een bepaald type onderwijs gelden een aantal toelatingscriteria. Wij hanteren hiervoor de Plaatsingswijzer. Voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo), praktijkonderwijs en tweetalig onderwijs (tto) gelden daarnaast nog aanvullende criteria. Voor meer informatie over de Plaatsingswijzer kunt u terecht bij de basisschool, de contactpersonen van de betreffende locaties of op www.plaatsingswijzer.nl

Heb je nog vragen over aanmelden?

Neem dan gerust contact op via onderstaand e-mailadres.