Privacyverklaring

CSG Liudger onderkent het belang van privacy en handelt naar de Europese wetgeving betreffende dit onderwerp, zoals is beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring van CSG Liudger is te raadplegen via de link hieronder.

Privacyverklaring CSG Liudger

Protocol cameratoezicht


  • Weekthema Oase: Emoties

    Dingen die je ziet, hoort of ruikt, kunnen hevige emoties oproepen.

    lees meer

CSG Liudger te Burgum, Drachten en Waskemeer info@csgliudger.nl 0512 305 700