Examenreglementen en PTA's CSG Liudger Splitting

Als school zijn we verplicht om allerlei documenten via de website beschikbaar te stellen. Hieronder vind je de examenreglementen en PTA’s van CSG Liudger Splitting voor leerjaar 4.

Examenreglement

Examenreglement CSG Liudger 2022-2023

Het Examenreglement van CSG Liudger tot en met 2023  PDF

PTA's

Inleiding PTA vmbo

Dit is de inleiding van de PTA’s op het vmbo 2022-2024  PDF

Algemene PTA's

LO

PTA voor Lichamelijke opvoeding (LO) (2022-2024) PDF 

LOB

PTA voor LOB (2022-2024) PDF 

Rekenen

PTA voor het vak rekenen PDF

PTA's basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Algemene Economie BB

PTA voor Algemene Economie (basis) | 2022-2024 PDF

Algemene Economie KB

PTA voor Algemene Economie (kader) | 2022-2024 PDF

Biologie BB

PTA voor biologie (basis) | 2022-2024 PDF

Biologie KB

PTA voor biologie (kader) | 2022-2024 PDF

BWI BB

PTA voor het profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) (basis) | 2022-2024 PDF

BWI KB

PTA voor het profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) (kader) | 2022-2024 • PDF

CKV

PTA voor CKV op vmbo-basis en -kader | 2022-2024 PDF 

D&P

PTA voor het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) op vmbo-basis en -kader (2022-2024) PDF

Duits

PTA voor Duits op vmbo-basis en -kader | 2022-2024 PDF 

Economie en Ondernemen

PTA voor het profiel Economie en Ondernemen op vmbo-basis en -kader | 2022-2024 PDF 

Engels

PTA voor Engels op vmbo-basis en -kader (2022-2024) PDF 

Godsdienst

PTA voor Godsdienst op vmbo-basis en -kader | 2022-2024 PDF 

Groen

PTA voor het profiel Groen op vmbo-basis en -kader | 2022-2024 PDF 

Maatschappijkunde

PTA voor Maatschappijkunde op vmbo-basis en -kader | 2022-2024 PDF 

Maatschappijleer

PTA voor Maatschappijleer op vmbo-basis en -kader | 2022-2024 PDF 

M&T

PTA voor het profiel Mobiliteit en Transport (M&T) op vmbo-basis en -kader | 2022-2024 PDF

Nask1 (BB)

PTA voor Nask1 (basis) (2022-2024) PDF 

Nask1 (KB)

PTA voor Nask1 (kader) (2022-2024) PDF 

Nederlands

PTA voor Nederlands op vmbo-basis en -kader | 2022-2024 PDF

PIE

PTA voor het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) op vmbo-basis en -kader | 2022-2024 PDF 

Wiskunde BB

PTA voor wiskunde (basis) | 2022-2024 PDF 

Wiskunde KB

PTA voor wiskunde (kader) | 2022-2024 PDF 

Zorg en Welzijn

PTA voor het profiel Zorg en Welzijn op vmbo-basis en -kader | 2022-2024 PDF 

PTA's mavo

Aardrijkskunde

PTA voor aardrijkskunde op de mavo | 2022-2024 PDF

Biologie

PTA voor biologie op de mavo | 2022-2024 PDF

CKV

PTA voor CKV op de mavo (2022-2024) PDF 

Duits

PTA voor Duits op de mavo (2022-2024) PDF

D&P

PTA voor het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) op de mavo (2022-2024) PDF

Economie

PTA voor Economie op de mavo (2022-2024) PDF 

Economie en Ondernemen

PTA voor het profiel Economie en Ondernemen op de mavo (2022-2024) PDF 

Engels

PTA voor Engels op de mavo (2022-2024) PDF 

Geschiedenis

PTA voor geschiedenis op de mavo | 2022-2024 PDF

Godsdienst-maatschappijleer

PTA voor Godsdienst-maatschappijleer op de mavo | 2022-2024 PDF

IT

PTA voor het profiel Informatietechnologie (IT) op de mavo (2022-2024) PDF 

LO2

PTA voor het vak lichamelijke opvoeding 2 (LO2) op de mavo (2022-2024) PDF 

Nask1

PTA voor Nask1 op de mavo (2022-2024) PDF 

Nask2

PTA voor Nask2 op de mavo (2022-2024) PDF 

Nederlands

PTA voor Nederlands op de mavo | 2022-2024  PDF

PPG Groen (pilot)

PTA voor het Praktijkgerichte Programma Groen (pilot) op de mavo PDF

PPG Groen (pilot) aanpassingen

Aanpassingen in PTA voor het Praktijkgerichte Programma Groen (pilot) op de mavo, leerjaar 4 PDF

PWS

PTA voor het profielwerkstuk (PWS) op de mavo | 2022-2024 PDF

Wiskunde

PTA voor wiskunde op de mavo | 2022-2024 PDF

Zorg en Welzijn

PTA voor het profiel Zorg en Welzijn op de mavo | 2022-2024 PDF