Examenreglementen en PTA's CSG Liudger Splitting

Als school zijn we verplicht om allerlei documenten via de website beschikbaar te stellen. Hieronder vind je de examenreglementen en PTA’s van CSG Liudger Splitting voor leerjaar 3.

Examenreglement

Examenreglement CSG Liudger 2023-2025

Het Examenreglement van CSG Liudger tot en met 2025 PDF

PTA's

Inleiding PTA vmbo

Dit is de inleiding van de PTA’s op het vmbo 2023-2025 PDF

Algemene PTA's

LO

PTA voor lichamelijke opvoeding (LO) (2023-2025) PDF 

LOB

PTA voor loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) (2023-2025) PDF 

Rekenen

PTA voor het vak rekenen (2023-2025) PDF

PTA's basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Algemene Economie BB

PTA voor Algemene Economie (basis) | 2023-2025 PDF

Algemene Economie KB

PTA voor Algemene Economie (kader) | 2023-2025 PDF

Biologie

PTA voor biologie (basis) | 2023-2025 PDF

Biologie

PTA voor biologie (kader) | 2023-2025 PDF

BWI BB

PTA voor het profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) (basis) | 2023-2025 PDF

BWI KB

PTA voor het profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) (kader) | 2023-2025 • PDF

CKV

PTA voor CKV op vmbo-basis en -kader | 2023-2025 PDF 

D&P

PTA voor het vak Dienstverlening & Producten (D&P) op vmbo-basis en -kader | 2023-2025 PDF 

Duits

PTA voor Duits op vmbo-basis en -kader | 2023-2025 PDF 

Economie en Ondernemen

PTA voor het profiel Economie en Ondernemen op vmbo-basis en -kader | 2023-2025 PDF 

Engels

PTA voor Engels op vmbo-basis en -kader | 2023-2025 PDF 

Godsdienst

PTA voor Godsdienst op vmbo-basis en -kader | 2023-2025 PDF 

Groen

PTA voor het profiel Groen op vmbo-basis en -kader | 2023-2025 PDF 

Maatschappijkunde BB

PTA voor Maatschappijkunde (basis) | 2023-2025 PDF 

Maatschappijkunde KB

PTA voor Maatschappijkunde (kader) | 2023-2025 PDF 

Maatschappijleer BB

PTA voor Maatschappijleer (basis) | 2023-2025 PDF

Maatschappijleer KB

PTA voor Maatschappijleer (kader) | 2023-2025 PDF 

M&T

PTA voor het profiel Mobiliteit en Transport (M&T) op vmbo-basis en -kader | 2023-2025 PDF

Natuurkunde (BB)

PTA voor Natuurkunde vmbo-basis (2023-2025) PDF 

Natuurkunde KB

PTA voor Natuurkunde vmbo-kader (2023-2025) PDF

Nederlands

PTA voor Nederlands op vmbo-basis en -kader | 2023-2025 PDF

PIE

PTA voor het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) op vmbo-basis en -kader | 2023-2025  PDF 

Wiskunde

PTA voor wiskunde (basis) | 2023-2025 PDF 

Wiskunde

PTA voor wiskunde (kader) | 2023-2025 PDF 

Zorg en Welzijn

PTA voor het profiel Zorg en Welzijn op vmbo-basis en -kader | 2023-2025 PDF 

PTA's mavo

Aardrijkskunde

PTA voor aardrijkskunde op de mavo (2023-2025) PDF 

Biologie

PTA voor biologie op de mavo (2023-2025) PDF 

CKV

PTA voor CKV op de mavo (2023-2025) PDF 

Duits

PTA voor Duits op de mavo (2023-2025) PDF

D&P

PTA voor het profiel Dienstverlening en Producten (D&P) op de mavo (2023-2025) PDF

Economie

PTA voor economie op de mavo (2023-2025) PDF 

Economie en Ondernemen

PTA voor het profiel Economie en Ondernemen op de mavo (2023-2025) PDF 

Engels

PTA voor Engels op de mavo (2023-2025) PDF 

Geschiedenis

PTA voor geschiedenis op de mavo (2023-2025) PDF 

Godsdienst

PTA voor Godsdienst op de mavo (2023-2025) PDF 

IT

PTA voor het profiel Informatietechnologie (IT) op de mavo (2023-2025) PDF 

LO2

PTA voor lichamelijke opvoeding 2 (LO2) op de mavo (2023-2025) PDF 

Nask 1

PTA voor Nask1 op de mavo (2023-2025) PDF 

Nask 2

PTA voor Nask2 op de mavo (2023-2025) PDF 

PPG Groen (pilot)

PTA voor het Praktijkgerichte Programma Groen (pilot) op de mavo (2023-2025) PDF

PWS

PTA voor het profielwerkstuk (PWS) op de mavo (2023-2025) PDF

Wiskunde

PTA voor wiskunde op de mavo (2023-2025) PDF

Zorg en welzijn

PTA voor Zorg en Welzijn op de mavo (2023-2025) PDF